ΚΑΝΑΒΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ#Θέμα: Κανάβου αναμορφώσεις-Απο τον καρτεσιανό στον ελαστικό κάναβο
#Φοιτήτριες: Βαλανίδου Δ. , Ρόμπης Κ.
#Χρονολογία: 2014
#Μάθημα: Ερευνητική εργασία
#Σχολή:  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ
#Επιβλέπων: Παπαδημητρίου Σπύρος
link τεύχους:link

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εκπόνηση αυτής της εργασίας στοχεύει στο να θέσει ερωτήματα που αφορούν την διαδικασία του σχεδιασμού και να δώσει απαντήσεις μέσα από την οπτική του κανάβου, ως ένα εργαλείο σχεδιασμού στο ευρύ χρονολογικό φάσμα της αρχιτεκτονικής.
Η διαρκής αντιμετώπιση του «λευκού χαρτιού» στην αφετηρία του σχεδιασμού και ο “φόβος” ή η αγωνία που προκαλεί, αποτελεί ένα ζήτημα που δημιουργεί προβληματισμούς για το ποια μπορεί να είναι η «γενεσιουργός δύναμη» που θα εκπυρσοκροτήσει την αρχή αυτού του αγώνα.
Και δεν γίνεται λόγος για την έμπνευση… Αλλά για μια δύναμη που θα έχει διάρκεια και θα ενεργεί ολιστικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα ασκεί την επιρροή της, θα αφυπνεί, θα ικανοποιεί συνθήκες, θα δικαιολογεί τα «αναγκαία λάθη» και πάνω απ’ όλα θα επιφέρει συνέπεια.
Στην ιστορία της αρχιτεκτονικής, εντοπίζεται πληθώρα από ανάλογες δυνάμεις ή, ορθότερα, σχεδιαστικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, ο καρτεσιανός κάναβος θεωρήθηκε ένα τέτοιο σύστημα που αποτελούσε κύριο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα.
Με την πάροδο όμως του χρόνου, στην εξελικτική πορεία της αρχιτεκτονικής έρχονται στην επιφάνεια ανησυχίες που στρέφουν το ενδιαφέρον των σχεδιαστών στη μορφή.
Μια έννοια που είχε «ξεχαστεί» και πλέον θα συνυπάρχει με τη λειτουργικότητα που θεωρούνταν το ύψιστο ιδανικό ως τότε.
Έτσι, η ενασχόληση των αρχιτεκτόνων με γεωμετρίες πέραν της ευκλείδειας αλλά και η επικράτηση των υπολογιστικών εργαλείων στη διαδικασία σχεδιασμού, είχαν ως συνέπεια την αναζήτηση άλλων μορφών κανάβου, που θα είναι δυναμικές και μεταβλητές, σε αντίθεση με τις προηγούμενες.
Διαφαίνεται λοιπόν μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της έννοιας του κανάβου. Μια προσπάθεια, μέσα από την οποία η έννοια αυτού του εργαλείου θα αποκτήσει διαχρονικότητα και θα έχει την ικανότητα να ανανεώνεται ουσιαστικά. Θα επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα της αρχιτεκτονικής εποχής την οποία εξυπηρετεί και θα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Επιδίωξη της εργασίας λοιπόν, είναι να απαντηθούν ερωτήματα όπως :
Πως μπορεί να προκύψει μια διαφορετική μορφή κανάβου;
Ποιες οι αρχές σχεδιασμού του;
Πως θα μπορούσε να αποσυντεθεί και να επανασυντεθεί με νέες αρχές;
Πως μπορεί η έννοια του κανάβου να χρησιμοποιηθεί στη σημερινή εποχή και να ανταποκριθεί στις νέες τάσεις σχεδιασμού;
Πως έχει επηρεαστεί και επαναπροσδιοριστεί η έννοια του κανάβου στη σύγχρονη εποχή εν’ όψη των ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού;

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...