Κωσταντινούπολη: άτυπες διαδικασίες παραγωγής του χώρου σε μια παγκόσμια πόλη


#Θέμα: Κωνσταντινούπολη: άτυπες διαδικασίες παραγωγής του χώρου σε μια παγκόσμια πόλη
#Φοιτήτριες: Φιλοθέη Ζησοπούλου, Φωτεινή Λέντα
#Διδάσκοντες: Ειρήνη Μίχα
#Χρονολογία: 2014
#Μάθημα: Ερευνητική εργασία
#Σχολή/Τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠΠερίληψη εργασίας

H εργασία εστιάζει στη μελέτη των άτυπων διαδικασιών παραγωγής του χώρου στην Κωνσταντινούπολη, μέσα από το φαινόμενο των gecekondus, όρος τουρκικής προέλευσης, ο οποίος περιγράφει τα άτυπα στεγαστικά καταλύματα. Θα εξεταστούν τα κίνητρα και οι ανάγκες που οδήγησαν στη δημιουργία τους και την εξέλιξη τους. Το φαινόμενο των gecekondus όμως, δεν είναι ανεξάρτητο από τις πολιτικές τακτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, τις οικονομικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, τα αναπτυξιακά έργα που έγιναν, το όραμα της παγκόσμιας πόλης που επιδιώχθηκε να επιβληθεί. Δεν είναι ανεξάρτητο από την κυριαρχία της κεντρικής εξουσίας έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης, την προσαρμοστικότητα του νόμου, καθώς και από τη διαιώνιση ντόπιων πρακτικών και νοοτροπιών. Για αυτό το λόγο, η έρευνα πραγματοποιείται έχοντας συνεχώς ως άξονα αναφοράς το στοιχείο του χρόνου και του χώρου. Στόχος της εργασίας αποτελεί η μελέτη της χωρικής αποτύπωσης του άτυπου στεγαστικού φαινομένου των gecekondus κατά τη διαδικασία μετατροπής της Κωνσταντινούπολης σε μια παγκόσμια πόλη, με βάση τις διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, μέσα σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο. 

Για μια πιο ολοκληρωμένη εξέταση αυτού του στόχου, στην εργασία αναλύθηκαν και δυο συγκεκριμένες περιοχές άτυπης στέγασης, με σκοπό να διερευνηθούν ερωτήματα, όπως πότε και κάτω υπό ποιες συνθήκες έχουν αναπτυχθεί αυτές οι γειτονιές, πότε ακριβώς και γιατί παρεμβαίνει η κρατική εξουσία, ποια θεσμικά εργαλεία χρησιμοποιούνται και ποια είναι η αντιμετώπιση των κατοίκων.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...