Έμφυλες ταυτότητες:κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις#θέμα : Έμφυλες ταυτότητες:κοινωνικές και χωρικές διαστάσεις
#φοιτήτριες : Πηλίγκου Α.
#διδάσκοντες: Γ. Πατρίκιος, Κ. Κεβεντσίδης, Ι. Σιναμίδης
#χρονολογία: 2014
#μάθημα: Eρευνητική εργασία
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δ.Π.ΘΣτην παρούσα διάλεξη, επιχειρείται μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διερεύνηση μιας οπτικής που ανιχνεύει τις αναπαραστάσεις του φύλου στο χώρο και εστιάζει στους τρόπους που η πόλη αντανακλά, κατασκευάζει, και κατασκευάζεται από τις έμφυλες σχέσεις.

Στο πρώτο κεφάλαιο, θέτονται ζητήματα κατασκευής των έμφυλων ταυτοτήτων, καθώς επίσης και της σεξουαλικότητας, τα οποία έχουν αναδειχθεί ως κεντρικής σημασίας για τη χρήση, την εμπειρία και την αντίληψη του αστικού χώρου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, διερευνάται ο κοινωνικός και πολιτισμικός αντίκτυπος της σεξουαλικής καταπίεσης και απελευθέρωσης, καθώς και ο ρόλος συγκεκριμένων κοινωνικών κινημάτων και ταυτοτήτων, στη δημιουργία δημόσιων χώρων συζητήσεων περί σεξουαλικότητας και έμφυλων ταυτοτήτων.

Οι λόγοι που οι σεξουαλικές μειονότητες ήρθαν αντιμέτωπες με την περιθωριοποίηση αλλά και με διάφορες μορφές βίας αναζητούνται στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ αναφέρονται, επίσης, και οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν από ακτιβιστές για να αντιμετωπίσουν τις ετεροσεξιστικές διχοτομίες του αστικού χώρου.

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο επαναπροσδιορίζονται ερωτήματα σχετικά με την κατανόηση του χώρου της πόλης σε μια λογική που δεν αφορά τον «μέσο χρήστη» ο οποίος προσδιορίζεται άρρητα ως ο λευκός, ετεροφυλόφιλος, μεσοαστός άνδρας.

Ποιος είναι, λοιπόν, ο ρόλος του φύλου στην χρήση και την αναπαραγωγή του χώρου της πόλης και, αντίστροφα, ποιος ο ρόλος του χώρου στη διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων;
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...