"Διεπιφάνεια" εντατικό εργαστήριο αλγοριθμικού σχεδιασμού | Ctrl_Space Lab


"διεπιφάνεια" εντατικό  εργαστήριο αλγοριθμικού σχεδιασμού, 5-15 Ιουλίου 2014, @ Ctrl_Space Lab

diepifaneia intensive  algorithmic design studiο
July 5-15,2014 @ Ctrl_Space Lab 

concept: Eftyhis Efthymiou
organisation: Ctrl_Space Lab

διεπιφάνεια εντατικό εργαστήριο αλγοριθμικού σχεδιασμού
5-15 Ιουλίου 2014, @ Ctrl_Space Lab                  
διεπιφάνεια: - η λεπτή μεμβράνη που δημιουργείται μεταξύ δύο φάσεων υγρών ή στερεών.- το σύνορο επικοινωνίας μιας οντότητας με το περιβάλλον της.
Η "διεπιφάνεια" είναι ένα εντατικό studio αλγοριθμικού σχεδιασμού, που διοργανώ
νεται τον Ιούλιο στο Ctrl_Space Lab στην Αθήνα. Οι βασικοί στόχοι του studio είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους και τεχνικές αλγοριθμικού σχεδιασμού και η σύνδεση των τεχνικών αυτών με την παραγωγή υλικών πρωτοτύπων, με μεθόδους αυτοματοποιημένης κατασκευής. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί μία διείσδυση στο θεωρητικό υπόβαθρο του μορφογεννετικού /αλγοριθμικού σχεδιασμού, μέσα από τον ορισμό ενός βασικού λεξιλογίου εννοιών, για την καλύτερη κατανόηση του αναδυόμενου αυτού σχεδιαστικού παραδείγματος.

Το studio χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από μία σειρά από tutorials και διαλέξεις, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τόσο μίαν εκτεταμένη αντίληψη του σχεδιασμού σε περιβάλλον grasshopper, όσο και τα αναλυτικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών τους προϊόντων. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν τις νεοαποχτηθείσες γνώσεις τους για την παραγωγή μίας σχεδιαστικής πρότασης μεγάλης κλίμακας, που θα διαπραγματεύεται τη συνθήκη του ορίου και της γειτνίασης.

Για την παρακολούθηση του studio δεν απαιτείται η πρότερη γνώσηgrasshopper. Η γνώση κάποιου προγράμματος 3d σχεδίασης κρίνεται απαραίτητη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στοcontrol.space.workshops@gmail.com .

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι τις 22 Ιουνίου στο παραπάνω e-mail.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:1. Σύντομα βιογραφικά στοιχεία (Όνομα και Επίθετο, Ιδιότητα (πχ. φοιτητής 4ου έτους σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή Αρχιτέκτων), σχετικές γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων, τηλέφωνο (κινητό) και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας).2. Χαρακτηριστικό δείγμα συνθετικήςδουλειάς ή και κειμενικής εργασίας σε περίπτωση που το κρίνετε συναφές.3. Λίγα λόγια για το θέμα του εργαστηρίου και τι περιμένετε από αυτό.

Οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες  (15)
Κάθε αίτηση, θα εξετάζεται μέσα σε λίγες μέρες μετά τη λήψη της.
Τα έξοδα συμμετοχής είναι 350 ευρώ. 
Τα early birds... μέχρι δηλαδή τις7 Ιουνίου, θα έχουν έκπτωση 20%, οπότε το ποσό αναπροσαρμόζεται στα 280 ευρώ. 
Ανάλογη έκπτωση προβλέπεται και για ομάδες συναδέλφων που θα καταθέσουν μαζί την αίτησή τους (3 άτομα... και πάνω).

Καλή επιτυχία σε όλους!
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...