Λουτρικές εγκαταστάσεις της βορείου Ελλάδος
#θέμα : Λουτρικές Εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδος
#φοιτητές : Μπαφίτη Μανταλένα
#διδάσκοντες: 
Παναγιώτης Τσολάκης
#χρονολογία: 2013
#μάθημα: Eρευνητική εργασία
#σχολή/τμήμα: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΚΕΙΜΕΝΟ

Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση του λεγόμενου ιαματικού τουρισμού σε συνδυασμό με την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου για αναζωογόνηση συνέβαλαν καταλυτικά στην εδραίωση των Λουτρικών Κέντρων. Από την αρχαιότητα ως σήμερα, από την ανάγκη του ανθρώπου για καθαρισμό και θεραπεία αλλά και αναψυχή ως και την υιοθέτηση του γρήγορου ρυθμού στην καθημερινότητα, η ζήτηση για ποιοτικές παροχές στο σώμα και το πνεύμα παραμένει διαχρονική αξία για τον άνθρωπο. Η συνειδητοποίηση της παγίωσης της ιαματικής θεραπείας και των αντίστοιχων θεραπευτικών κέντρων ως μια νέα μόδα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη επιλογή του συγκεκριμένου θέματος.

Η ερευνητική μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει τις έννοιες και τις διαδικασίες που περιγράφουν την λουτρική θεραπεία, τόσο με  ιατρικές  θεωρήσεις όσο και με αρχιτεκτονικές προδιαγραφές, αλλά και να κάνει μία ιστορική ανασκόπηση  της λουτρικής διαδικασίας, ώστε να γίνει κατανοητή η διαχρονικότητα της αξίας της λουτρικής παράδοσης και της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας και συνέχειας. Ακόμα η μελέτη επικεντρώνεται στην λουτρική παράδοση της Βορείου Ελλάδος. Υπογραμμίζονται δέκα λουτρικά κέντρα που χωροθετούνται σε όλη την επικράτεια της Βορείου Ελλάδος. Η επιλογή των συγκεκριμένων παραδειγμάτων έγινε αρχικά με κριτήρια  ιστορικής αξίας και συνέχειας, δηλαδή, εξετάστηκε κατά πόσο οι λουτροπόλεις λειτουργούσαν τους περασμένους αιώνες και συνεχίζουν να ασκούν την λουτρική παράδοση και σήμερα. Στην πλειοψηφία των παραδειγμάτων διασώζονται ολόκληρα ή τμήματα των ιστορικών λουτρών. Ακόμα, καθαριστικός παράγοντας υπήρξε και η δημοτικότητα και εμβέλεια των λουτρικών κέντρων. No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...