TOURIST FACILITIES IN VARIKO, LITOCHORO


#θέμα:  TΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
#φοιτητές:  Παλάσκα Μαρία, Πατσούρα Ειρήνη
#επιβλέπων:  Ανδρεάδου Τατιάνα

#σύμβουλος: Βλαχοδήμος Γιώργος
#χρονολογία: 21/02/14 
#μάθημα: Διπλωματική εργασία 
#σχολή/τμήμα: 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Το θέμα της εργασίας πρόκειται για μια τουριστική εγκατάσταση της κατηγορίας ξενοδοχείων μικτού τύπου 5*, σύμφωνα με το ΦΕΚ του 2002 για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Περιλαμβάνει τουριστικό λιμένα (μαρίνα), σπα, εστιατόρια, και τρεις βασικές  κατηγορίες δωματίων (rooms, bungalows, villas) και έχει δυναμικότητα 555 κλίνες.

Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται στην  παραλία του Βαρικού Λιτοχώρου στο νομό Πιερίας. Τα παράλια του νομού αυτού και ειδικά η ζώνη από το Λιτόχωρο ως και την Κατερίνη, αποτελεί μια περιοχή εξαιρετικού τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από τον Όλυμπο με την παγκοσμίως γνωστή ιστορία και το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο.

Το πρώτο στοιχείο που λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό, ήταν η προσπάθεια όλα τα κτίρια να εκμεταλλεύονται τη θέα στο βουνό και τη θάλασσα ταυτόχρονα, όσο κατά το δυνατόν περισσότερο. Έτσι πρόεκυψαν και οι πρώτες χαράξεις, παράλληλες στον άξονα του βουνού και της θάλασσας. Παράλληλα, μελετώντας την πορεία του ήλιου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και στοχεύοντας στο βέλτιστο ηλιασμό όλων των κτιρίων, προέκυψαν επιπλέον χαράξεις. Τρίτο στοιχείο ήταν η προσπάθεια σύνδεσης των 2 ξεχωριστών σημείων εισόδου στο συγκρότημα και η δημιουργία ενός νέου άξονα, που τέμνει κάθετα το οικόπεδο και οδηγεί από την κεντρική είσοδο στη μαρίνα.

Η μαρίνα σκαφών αναψυχής βρίσκεται σε άμεση σχέση με το συγκρότημα, καθώς ο βασικός άξονας περπατήματος που διασχίζει κάθετα το οικόπεδο, επεκτείνεται 500 μ. μέσα στη θάλασσα και μετατρέπεται σε λιμενοβραχίονα. Η μαρίνα δίνει τη δυνατότητα ελλιμενισμού 24 σκαφών καθώς και τον ανεφοδιασμό τους σε καύσιμα.

Πιο συγκεκριμένα, στο θέμα περιλαμβάνεται α) ένα κτίριο κεντρικών λειτουργιών, που στεγάζει τη reception, ένα εστιατόριο και αίθουσες συνεδριάσεων, β) μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να λάβει τρείς διαφορετικούς τύπους διαμόρφωσης, γ) ένα εστιατόριο που προσφέρει αποκλειστικά μεσογειακή κουζίνα, δ) ένα σπα, ε) τρεις βασικούς τύπους δωματίων, που αναλυτικότερα διακρίνονται σε superior rooms, deluxe bungalows, villa I, villa II, villa II_pool, presidential suite στ) έξι καταστήματα, ζ) αθλητικές εγκαταστάσεις, η) δύο χώρους στάθμευσης.


Στοιχεία επικοινωνίας

Παλάσκα Μαρία
e-mailmaria@palaskas.de  
τηλ. 6971578087, 0049 177 9101492

Πατσούρα Ειρήνη
τηλ. 6983026583


#Title: TOURIST FACILITIES IN VARIKO, LITOCHORO
#Students: Palaska Maria, Patsoura Eirini
#Year: 21/02/14
#Course: Diploma Thesis
#School: Faculty of Engineering, School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
#Supervisor: Andreadou Tatiana

This project is about a tourist hotel facility of mixed type class 5*, according to the Government’s Gazette 2002 hotel units. It includes a tourist port, spa, restaurants, and three basic categories of rooms (rooms, bungalows, villas) and has a capacity of 555 beds.

The intervention area is located on the beach of Variko, Litochoro, in the prefecture of Pieria. The coast of this prefecture and especially the area zone between Litochoro and Katerini, is an area of ​​exceptional tourist interest, as it is located near Mount Olympus, with the worldwide famous history and unique natural landscape.

The first element that was taken into consideration during the design process was all the buildings to take advantage of the mountain and the sea view at the same time, as far as possible. This resulted in the first designed lines, parallel to the axis of the mountain and the sea. At the same time , studying the sun's path at this location and aiming at the maximum insolation of all buildings, arose additional designed lines. The third element was the attempt to link the two separate entry points in the complex and the creation of a new axis , which intersects perpendicularly the site and leads from the main entrance to the tourist port.

The yacht marina is in direct relationship with the complex, as the mainstay of walking that crosses the site, extends 500 meters into the sea and turns into a breakwater. The tourist port enables mooring 24 boats and refueling.

More specifically, the project includes a) a central building, which houses the reception, a restaurant and conference rooms, b) a multipurpose room which can take three different types of modulation, c) a restaurant offering Mediterranean cuisine exclusively, d) a spa, e) three types of rooms, which are divided in superior rooms, deluxe bungalows, villa I, villa II, villa II_pool, presidential suite f) six stores, g) sports facilities, the) two parking lots.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...