Between Public and Private: exhibition-expression-housing spaces at the block of the old hospital of Chania

#θέμα : Μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού: Χώροι έκθεσης-έκφρασης-κατοίκησης στο παλιό νοσοκομείο Χανίων
#φοιτητές : Χριστακοπούλου Ισμήνη
#διδάσκοντεςΑλέξανδρος Βαζάκας, Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης
#χρονολογία: 2012
#μάθημα: Διπλωματική εργασία
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


« ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ:
 ΧΩΡΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ-ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ»

Διαμόρφωση ενός «υβριδικού κτιρίου» μεικτών χρήσεων με δημόσιο χαρακτήρα, με σκοπό την παραγωγή ενός νέου μοντέλου σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ κατοικίας- εργασίας-δημιουργίας.
Αφορμή για τη διπλωματική εργασία στάθηκε το οικόπεδο του παλιού νοσοκομείου Χανίων, ένα οικόπεδο σε κεντρική θέση για την πόλη, που όμως παραμένει για χρόνια εγκαταλελειμμένο. Βασική παρατήρηση αποτέλεσε η απουσία χώρων ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας σε αντίθεση με το μεγάλο ποσοστό ενεργού  πληθυσμού που ζει ή/και δραστηριοποιείται στην πόλη των Χανίων .

Σκοπός είναι η αξιοποίηση του οικοπέδου, μέσω της συνολικής αντιμετώπισης της έκτασης του οικοδομικού τετραγώνου όπου εντοπίζεται. Στοχεύουμε στην διαμόρφωση ενός νέου τύπου δημόσιου χώρου μεικτών χρήσεων, ο οποίος θα αποτελεί πόλο έλξης για το σύνολο του πληθυσμού των Χανίων, τροφοδοτώντας την πολιτιστική και πολιτισμική ατζέντα της πόλης σε καθημερινή βάση, ικανού να παράξει ένα νέο μοντέλο σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ κατοικίας και εργασίας-δημιουργίας.


Τα ερωτήματα που θέτει η συγκεκριμένη εργασία είναι:
1)       πώς αντιμετωπίζεται ενιαία η έκταση ενός οικοδομικού τετραγώνου με μεικτές χρήσεις.
2)       πώς ενσωματώνεται οργανικά ένα ‘υβριδικό’ κτίριο μεικτών χρήσεων με δημόσιο χαρακτήρα στον υπάρχοντα αστικό ιστό.
3)      πώς ένα κτίριο-τοπόσημο (με ενδεχόμενη υπερτοπική απεύθυνση) λειτουργεί αποτελεσματικά στην καθημερινή κλίμακα της γειτονιάς.
4)       πως χρησιμοποιείται ένα υφιστάμενο κέλυφος που έχει εντυπωθεί στη μνήμη των κατοίκων.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ|
1)        Θεωρητικό υπόβαθρο
Οι έννοιες ‘κλειδιά’ που χρησιμοποιήθηκαν στην επίλυση των παραπάνω προβληματικών είναι η έννοια της «πολλαπλότητας» [polyvalency] , όπως ορίζεται από τον Hertzberger, αναφερόμενη σε χώρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, κυρίως χωρίς την πραγματοποίηση χωρικών μεταβολών, η έννοια του «μη τελειωμένου χώρου» [incomplete space], αναφερόμενη σε χώρους ή/και κατασκευές που αναμένουν την ολοκλήρωσή τους μέσω της αλλαγής, πλήρωσης ή της οικειοποίησης από τους χρήστες και τέλος την έννοια του «συμμετοχικού σχεδιασμού» όπου αρχιτέκτονας και χρήστης αλληλεπιδρούν κατά τη διαδικασία σύνθεσης και σχεδιασμού.

2)        Ανάγνωση πόλης-πολεοδομικού ιστού
Σε επίπεδο λειτουργιών παρουσιάζεται έλλειψη ελεύθερων πολιτισμικών-εργαστηριακών χώρων. Αν και στα δυτικά της πόλης εντοπίζεται μια σχετική κινητικότητα, εντούτοις, πολλοί από τους χώρους αυτούς απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο κοινό. Ανατολικά, στην ευρύτερη περιοχή των Δικαστηρίων-Μπόλαρη, παρατηρούμε ότι εμφανίζονται και πάλι αντίστοιχες δραστηριότητες, με πιο ελεύθερο χαρακτήρα αυτή τη φορά. Σε επίπεδο οργάνωσης πολεοδομικού ιστού, παρατηρούνται δυο τύποι, ένα οργανικό και ένα γραμμικό σύστημα οργάνωσης. Το οργανικό σύστημα εντοπίζεται κυρίως στην παλιά πόλη Χανίων, ενώ στον υπόλοιπο αστικό ιστό συναντούμε γραμμικό  σύστημα άλλοτε με πιο πυκνή και άλλοτε με πιο αραιή δόμηση. Τελικός στόχος είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης στην περιοχή Μπόλαρη με τη δημιουργία ενός νέου τύπου οργάνωσης, όπου ο κτιριακός όγκος θα είναι μοναδικός και θα ελίσσεται στο εσωτερικό του τετραγώνου διαμορφώνοντας μέσω της διάταξής του τόσο τα επιθυμητά όρια και τις προσβάσεις όσο και τους κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους.

3)        Επιλογή λειτουργιών
Ο κτιριακός όγκος περιλαμβάνει χώρους εργαστήριων (εργαστήρι ζωγραφικής-γλυπτικής, θεάτρου, κατασκευών-σκηνογραφίας, φωτογραφίας, χορού, studio video-visual arts, μουσικής-ηχογραφήσεων, χώρος προβολών), κατοικιών (40 m2, 60 m2 και 90 m2) και  μια τμηματική  βιβλιοθήκη (στο επίπεδο εισόδου λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος), οι οποίοι εξωτερικά πλαισιώνονται από μια μεγάλης έκτασης αυλή, υπαίθρια αγορά, παιδική χαρά, κήπο και μικρότερους χώρους πρασίνου.  Το σύνολο των λειτουργιών  δρα ως πομπός ‘επισκεπτών’ ενώ το τμήμα των κατοικιών παρέχει μόνιμα ζωή στο οικόπεδο, αποφεύγοντας την γκετοποίηση του συγκροτήματος του σε χώρο (αποκλειστικά) καλλιτεχνών. Οι ενότητες μπορούν να λειτουργούν είτε εντελώς αυτόνομα είτε σαν μια συνέχεια χώρων, μια ισορροπία που ορίζεται, επιτρέπεται ή ελέγχεται από τους ίδιους τους χρήστες.


ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ|

οικοδομικό τετράγωνο - εξωτερικοί χώροι| Επιλέχθηκε η απουσία διαχωριστικών ορίων μεταξύ γειτονιάς και οικοδομικού τετραγώνου, με ταυτόχρονη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων συγκέντρωσης και πρασίνου.

κτιριακός όγκος| Το κτίριο αποτελεί ταυτόχρονα όριο και φίλτρο. Η δυτική πτέρυγα λειτουργεί σαν ελεγχόμενο φίλτρο μεταξύ κοινόχρηστου εξωτερικού χώρου και αυλής, η νότια ακολουθεί και εισχωρεί στο έδαφος δημιουργώντας τα εργαστήρια ενώ η βόρεια  παίρνει απόσταση από το έδαφος δίνοντας το απαραίτητο ύψος για την εξασφάλιση της οπτικής «ιδιωτικότητας» των κατοικιών.

όψη | Η επεξεργασία σε δύο κλίμακες (μέγα-κλίμακα ως τοπόσημο, μικρό-κλίμακα ως κτίριο γειτονιάς) γίνεται άμεσα εμφανής σε επίπεδο όψεων. Εξωτερικά, η όψη είναι ενιαία και συνεχής κάνοντας το κτίριο αναγνωρίσιμο, ενώ εσωτερικά επαναλαμβάνεται η κλίμακα της γειτονιάς διαιρώντας τους όγκους είτε εξωτερικά (κατοικίες), είτε εσωτερικά (εργαστήρια).

Student: Christakopoulou Ismini
Sypervisors: Alexandros Vazakas, Konstantinos Alketas Oungrinis
Technical University of Crete, Department of Architecture
Presentation Date: 26 June 2012


“Between Public and Private:
exhibition-expression-housing spaces at the block of the old hospital of Chania”.

A "hybrid building" of mixed-use public space, producing a new model of interactive relationships  between housing-work-creation-exhibition.This project proposes the development of the abandoned area, where the former hospital of the town of Chania was located. The aim is to create a new type of urban organization, based on the area of a typical urban block, through a new correlation between built and un-built space. The ‘product’ is a mixed-use public space (residential-working-creating-exhibiting), able to become an attraction point for the entire population of Chania, fueling the cultural agenda of the city on a daily basis.


The questions, which the project is dealing with are:
1) how can we manage the area of an urban block containing mixed uses, in a holistic  way
2) how can an 'hybrid' mixed-use public building be embodied in the existing urban fabric.
3) is it possible for a landmark building to work effectively in everyday scale of the neighborhood.
4) how can alter the use of an existing “shell”  that has been imprinted in the residents’ minds.


METHODOLOGY |
1) Theoretical background
The 'key words' used at this project are, “polyvalency”, as defined by Hertzberger, referring to spaces that can be used in various ways, mostly without spatial changes, the concept of “incomplete space”, referring to places and / or constructions awaiting completion through change, filling or use by users and finally "participatory planning" where architect and user interact during the process composition and design.

2) Reading-city urban fabric
As long as the town “body” is concerned, we noticed a lack of cultural and laboratory spaces. In the western part of the town some galleries and exhibition areas are located, however though, many of these areas are addressing to a very specific and limited audience. In the eastern part, we observe once again the appearance of similar activities, with much more ‘loose characteristics’  this time. Our final goal is to increase the second activities’ concentration by creating a new type of organization, where the building volume is limited to one ‘piece’ and through its position it provides both the desired boundaries and the accesses at the public and private spaces.


3) Functions
The building volume includes lab spaces (painting-sculpture workshop, theater, scenery construction area, photography, dance, video-visual arts studios, music-recording studio, projection area), residences (40 m2, 60 m2 and 90 m2) and a sectional library (which at the entry level serves as an exhibition space).
At the center of these spaces, a large courtyard is created, addressing to the whole neighborhood, while the building mass is surrounded by a flea market, a playground, a small garden and various green spaces. The set of operations acts as a means to attract visitors, while the housing areas  provides permanent life on the block, avoiding the creation of another artists’ assembly – ghetto. The modules can operate either independently or as a continuous space, a balance that is defined, permitted or controlled by the users themselves.DESIGN CHOICES |

urban block- outside spaces| Absence of dividing boundaries between neighborhood and selected block, while formulating public assembly areas and parks.

building mass | The building is both limit and filter. The western section acts as a filter between outdoor and courtyard, the southern is ripping into the ground, creating the labs while the northern takes distance from the ground in order to provide the necessary height while is able to ensure the visual 'privacy' of the houses .

façade| Elaboration of the building volume into two scales (large-scale as a landmark, small-scale as a typical building of the neighborhood), which can be easily readable at the façades; the external façade is continuous, making the building recognizable, whereas internally, is being divided (either externally-residencies, or inside-labs) repeating neighborhood buildings’ scale.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...