Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
#θέμα: Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών
#φοιτητές: Αντωνέλλη Ε. 
#διδάσκοντες: Γιαννίσης Δ.
#χρονολογία: 2010
#μάθημα: Αρχιτεκτονικός  Σχεδιασμός
#σχολή/τμήμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΜηχανικώνΗ συγκεκριμένη πρόταση αφορά στο σχεδιασμό συγκροτήματος δημοτικής βιβλιοθήκης στην πόλη της Πάτρας. Το project τοποθετείται σε ένα ανεκμετάλλευτο  οικόπεδο κοντά στο κέντρο της πόλης όπου υπάρχει έντονο το αίσθημα της γραμμικότητας τόσο λόγω της γεωμετρίας του οικοπέδου όσο και λόγω υπάρχουσων δομών. Η έντονη αυτή γραμμικότητα υπήρξε αφετηρία για το σχεδιασμό της δημοτικής βιβλιοθήκης με μια μορφή τέτοια που να την καταργεί.
Ο διαθέσιμος  γραμμικός χώρος χωρίζεται σε κάθετες λωρίδες ώστε να καταργηθεί η γραμμικότητα. Οι λωρίδες αυτές τεμαχιζόμενες κάθετα στον άξονά τους καταργούν τη γραμμικότητα και τελικά δημιουργούνται  χώροι διαφορετικών ποιοτήτων ακόμα και στην ίδια λωρίδα. Αυτές οι τεμαχισμένες λωρίδες οδηγούν στη διαμόρφωση των επιμέρους  απαραίτητων τμημάτων της βιβλιοθήκης αλλά και του αντίστοιχου υπαίθριου χώρου.
 Κάθε κτηριακός όγκος αποτελείται από ένα πλαίσιο Π από εμφανές μπετόν που προσδίδει την αίσθηση της τεμαχισμένης λωρίδας, παράλληλα όμως επιτρέπει την ύπαρξη ενιαίου χώρου στο εσωτερικό λόγω της απουσίας ενδιάμεσων οπτικών ορίων. Κάθετα προς τις λωρίδες αυτές των κτηριακών όγκων τοποθετούνται και κάποιοι πρόσθετοι που προσφέρουν ενοποίηση στους  χώρους τόσο λειτουργικά όσο και οπτικά.
Κάθε λωρίδα έχει διαφορετικές διαστάσεις από τις όμορές της καθώς και διαφορετική στάθμη. Στον κυρίως  χώρο της βιβλιοθήκης, το χώρο των βιβλιοστασίων που χωρίζεται στις επιμέρους ενότητες ανάλογα με το περιεχόμενο των βιβλίων, υπάρχει ένα κεντρικός διάδρομος υπερυψωμένος σε σχέση με το δάπεδο των λωρίδων που επιτρέπει  την κίνηση και σύνδεση των επιμέρους χώρων.
Τελικά, παρά την κατάτμηση του κτηρίου αλλά και των λειτουργιών διατηρείται η αίσθηση της ενότητας των επιμέρους λειτουργιών που στεγάζονται στο εσωτερικό του συγκροτήματος.


#subject : Municipal Library of Patras
#studentsAntoneli E.
#professor : Giannisis D.
#year : 2010
#course : Architectural design
#school/department :  Architecture School, University of Patra

The project regards the design of the municipal library of Patras. The chosen area is next to the city center, in a field where linearity is observed due to the geometry of it and to some existing structures. This observation led to the design of a sliced library in order to annihilate this intense linearity.
The given area is divided in stripes vertical to its main axis. These stripes too are divided in parts in order to create non-linear subspaces of different qualities even in the same stripe. These divided stripes lead to the shaping of the individual necessary spaces of the library as well as the open-air parts.
Each building compartment is made out of a Π shape of structural concrete that gives the idea of a sliced volume while it enables the inner space to be conceived as a whole, with the absence of additional walls. Some extra volumes are placed vertically to these slices in order to make movement in the library more smooth and unite the different parts of the building both visually and functionally.
Each stripe has different dimensions from those next to it and is placed on a different level. The main space of the library, where the majority of the books is displayed, is divided in parts, according to the content of the books, that are united by an elevated central alley that enables movement between and fusion of the diverse spaces.
Finally, despite the building’s and functions’ segmentation a sense of union among the different uses that are taking place inside the building is achieved.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...