Research Centre & Composting Plant in Doxa Lake


#θέμα: Ερευνητικό κέντρο και εγκαταστάσεις κομποστοποίησης στην λίμνη Δόξα 
#φοιτητές: Σ. Κουμούτσος, Μ. Σαλάτας 
#χρονολογία: 2013 
#μάθημα: Διπλωματική Εργασία 
#σχολή/τμήμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων 
#επιβλέποντες: Τσιράκη Σ. 
#σύμβουλοι: Ι. Καρύδη, Π. Τουλιάτος, Γ. Ιατρού, Ι. Χατζηπαυλίδης


Το project αφορά την περιοχή του εθνικού πάρκου του Χελμού-Βουραϊκού στη βόρεια Πελοπόννησο όπου προτείνονται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για ερευνητικούς σκοπούς και περιβαλλοντικό τουρισμό. Μέσα από μια αναλυτική έρευνα της ευρύτερης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Φενεού, οι αντικρουόμενες δυνάμεις τουρισμού και αγροτικής παραγωγής αναδύονται ως η κύρια προβληματική για τον σχεδιασμό. Η εκτεταμένη γεωργία στην περιοχή συνδέεται με το νέο κέντρο με μια μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση με την συνεργασία του καθηγητή βοτανολογίας Γρηγόρη Ιατρού (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών) και του καθηγητή γεωπονίας Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη (Γεωπονική Σχολή Αθηνών), προτείνονται εγκαταστάσεις κομποστοποίησης γεωργικών αποβλήτων. Ο διπλός ρόλος (έρευνα και παραγωγή)  καθιστά το κτίριο κέντρο τοπικής και υπερτοπικής σημασίας,  το οποίο απευθύνεται στον ειδικό τουρισμό αλλά και στους κατοίκους της περιοχής. Παραγωγοί φασολιών προσκομίζουν τα ετήσια γεωργικά τους απόβλητα τα οποία κομποστοποιούνται σε λίπασμα ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους. Η διαλεκτική του κτιρίου με τον τόπο καθορίζει τον ρόλο του ως ένα χρηστικό αντικείμενο, ένα κτίριο-μηχανή, ενώ οι κάτοικοι σχετίζονται με αυτό μέσα από την εργασία τους.

Το τοπίο, στην λίμνη Δόξα του Φενεού Κορινθίας, η παραδοσιακά γραφική Αρκαδική φύση, εντάσσεται προγραμματικά στον σχεδιασμό του έργου. Το φυσικό τοπίο διεισδύει στο επίπεδο εδάφους όπου σχεδιάζεται μία βάση από σκυρόδεμα. Ο σχεδιασμός ολοκληρώνεται με μία ξύλινη κατασκευή. Η τυπολογία της κατασκευής αντλεί στοιχεία από τα μοναστηριακά πρότυπα καθώς σύμφωνα με την γενεαλογία του Foucault από αυτά προέρχεται το πρότυπο του εργαστηρίου. Οι χώροι οργανώνονται σαν μία ακολουθία εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς ο επισκέπτης προχωρά από τους εκθεσιακούς χώρους σε αυτούς της γραμμής παραγωγής. Οι κινήσεις διαπλέκονται κατά μήκος μιας σπειροειδούς επέκτασης η οποία της οδηγεί στους βοτανικούς κήπους και την λίμνη.

#subject : Research Centre & Composting Plant in Doxa Lake
#students: Stavros Koumoutsos, Marios Salatas
#year : 2013
#course : Diploma Thesis
#school/department : National Technical University of Athens / School of Architecture
#supervisor: Sofia Tsiraki
#Consulting team: Io Carydi, Panagiotis Touliatos, Gregoris Iatrou, Iordanis Chatziplavides

The project focuses on the National Park of Chelmos-Vouraikos in Northern Peloponnese proposing the necessary infrastructure for research purposes and environmental tourism. Through an analytic research of the general region of the Park and the very characteristics of Feneos, conflicting forces of tourism and agriculture emerge as the primary problematic for design. Expanded agriculture in the area associates to the new centre with a production unit of organic fertiliser located here. In a multidisciplinary approach involving botanology Professor Gregoris Iatrou (Department of Biology, University of Patras) and agriculturist professor Iordanis Chatzipavlides (Agriculture University of Athens), a composting plant of agriwaste is proposed. Its double role (research and production) coverts the building into a centre of local and hypertopical importance; one that addresses specialised tourism but also nearby residents. Bean farmers bring here their annual agriwaste which is composted into fertiliser for them to use at the crops. The building’s dialectics with the locus opens up its role as a utilitarian object, a machine building, whilst the residents associate with it through their labour.

Located in Doxa Lake, at Feneos, Corinth, within traditionally picturesque Arcadic Nature, the surrounding landscape is programmatically involved in the building's context. Natural terrain penetrates through ground level where a cthonic base of concrete settles. Completing the design, a wooden structure is arranged on top of it. Its typology draws from monasterial models which foucauldian genealogy teaches how the laboratory exemplar originates from. Spaces are organised in a sequence of interior and exterior, as the visitor proceeds from exhibition spaces to those of the production line. The users' flows are intertwined along a spiral expansion that channels them to the botanical gardens and the lake. 
 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...