1ο Συνέδριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής

Η ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα  μεταξύ 20ου και 21ου αιώνα, Αρχιτεκτονική και τέχνες μεταξύ «ελληνικότητας» και παγκοσμιοποίησης, 22-24 Μαΐου 2014, Αθήνα.Το Συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει πεδίο ανάδειξης της έρευνας των Ελλήνων ιστορικών, θεωρητικών και κριτικών αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να μορφοποιηθεί, στην παρούσα συγκυρία, μια επίκαιρη και αντιπροσωπευτική εικόνα της εντόπιας επιστημονικής παραγωγής στο πεδίο της αρχιτεκτονικής ιστοριογραφίας. Κύρια περίοδος μελέτης και χώρος αναφοράς είναι ο ελληνικός 20ος αιώνας και οι αρχές του 21ου.

Το Συνέδριο, οργανωμένο από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης ΑΣΚΤ, επιδιώκει ταυτόχρονα να δώσει έμφαση στη διερεύνηση όχι μόνο των ποικίλων σχέσεων μεταξύ αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής παραγωγής, αλλά να αναζητήσει επιστημολογικές παραλληλίες ιστορικού και θεωρητικού χαρακτήρα στα αντίστοιχα ερευνητικά πεδία.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν τα μέλη του διδακτικού προσωπικού σχολών της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, μέλη δημόσιων ή άλλων φορέων, ερευνητές που συνεργάζονται και αναπτύσσουν διδακτική δραστηριότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και ανεξάρτητοι μελετητές με έργο που εντάσσεται στη θεματική του Συνεδρίου. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή νέων μελετητών, οι οποίοι οικοδομούν την προσωπική τους ερευνητική ταυτότητα γύρω από την περισσότερο ή λιγότερο πρόσφατη εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. Η επιλογή των εισηγήσεων θα γίνει από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής.


Ενότητες:

1. Αρχιτεκτονική και τέχνη από το τέλος του Νεοκλασικισμού ως τις αρχές του 21ου αιώνα
2. Ιστορία της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέμου
3. «Θεωρία της αποκατάστασης» της αρχιτεκτονικής του μοντέρνου κινήματος
4. Ιστορία της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής
5. Η ερευνητική συμβολή των αρχιτεκτονικών αρχείων
6. Θεωρητικές υποθέσεις για την αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα
7. Κριτική αποτίμηση της σύγχρονης συνθήκης


Προθεσμίες:

- Αποστολή περίληψης: 30 Σεπτεμβρίου 2013, κείμενο 150-200 λέξεων.
Η περίληψη πρέπει επίσης να περιέχει ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων, εργασιακή ιδιότητα, διεύθυνση e-mail και τηλέφωνο, τίτλο της εισήγησης και αναφορά σε μία από τις επτά ενότητες στην οποία αναφέρεται, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/των συγγραφέα/ων που να μην υπερβαίνει τις 80 λέξεις.

- Αξιολόγηση περίληψης: 22 Νοεμβρίου 2013

- Αποστολή πλήρους εισήγησης (έως 4000 λέξεις μαζί με τις υποσημειώσεις, και έως 8 εικόνες): 15 Απριλίου 2014


Η συμμετοχή στο Συνέδριο και η παρακολούθηση των εργασιών του είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα: 1ο Συνέδριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...