Τόπος Μνήμης - Αστικό Ένθετο


#θέμα: Κέντρο πληροφόρησης και εργαστήρια συντήρησης για τον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού | Τόπος Μνήμης - Αστικό Ένθετο
#φοιτητές:  Γκολιομύτη Α., Γερακιανάκης Γ.
#διδάσκοντες: : Δεμίρη Κ.
#χρονολογία: 2013
#μάθημα: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6 - Ένταξη σύγχρονου κτιρίου σε περιβάλλον ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού χαρακτήρα
#σχολή/τμήμα: Ε.Μ.Π. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τόπος Μνήμης - Αστικό Ένθετο

Στόχοι:
|Ανάγνωση και ερμηνεία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τόπου
|Διαχείριση των κινήσεων και προσδιορισμός γενικών σχεδιαστικών προθέσεων.
|Προσδιορισμός επιμέρους σχέσεων και λειτουργιών.
|Σύγχρονες Σχεδιαστικές αναζητήσεις
|Ένταξη νέου κτιρίου σε ιστορικό περιβάλλον.

Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε ένα κτίριο βόρεια του Αρχαιολογικού χώρου του Κεραμεικού και σε άμεση σχέση με αυτόν. Δηλαδή ένα κτίριο για τον Κεραμεικό που καλείται να δημιουργήσει μια νέα σύνδεση με την πόλη και να συστήσει ένα νέο αστικό μέτωπο.Με την ερμηνεία των χαράξεων, των υπάρχουσων δομών και μορφών παράγεται μια νέα μορφή η οποία θέλει να συνδυάσει όλες τις αρχιτεκτονικές γλώσσες.
Με την ευελιξία της σύγχρονης αρχιτεκτονικής γεφυρώνεται η νεοκλασσική αρχιτεκτονική, η αρχαία ιστορία και η καθημερινότητα της πόλης. 
Βασικό συνθετικό στοιχείο, από τη μια την προσαρμογή της μορφής σε ένα καλούπι που υποδεικνύουν τα νεοκλασσικά κτίρια που ακουμπούν το οικόπεδο και από την άλλη το ισχυρό ιστορικό φορτίο του αρχαιολογικού χώρου ως έλξη του κτιρίου προς αυτόν. Μια ενιαία φόρμα η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις δυνάμεις που δέχεται από τον τόπο. Ένα κτίριο - πύλη για έναν τόπο παγωμένο στο χρόνο.


#subject : Information center and restoration laboratories for the archaeological site of Kerameikos | Place of Memory - Urban Inset
#students : Gkoliomyti A., Gerakianakis G.
#professors: Demiri K.
#year : 2013
#course : Architectural Design 6 - Modern building integration in an environment of special architectural character
#school/department : National Technical University of Athens-School of Architecture

Information Center and Conservation Laboratories for the Kerameikos Archaeological Site

The project's aim was to create a building in direct contact with the Archaeological site of Kerameikos. The building has to create a new connection between the ancient and present part of the urban tissue, while introducing an urban infill. By studying the ancient routes and the forms that are present in the site we try to produce a new form that is affected by these factors, while also attempting to connect all the architectural languages apparent in the site. The ancient, the neoclassical and the contemporary architecture. 

The basic synthetic principles that give the basic form its shape:

1) A "mold" that forms the void created from the two neoclassical buildings that are in contact with our site.
2) The intense historical load that comes with the archaeological site and serves as a gravity force that pulls 
the building towards Kerameikos.

In other words, this building takes form from the interpretation of the site's unique characteristics with contemporary means of architecture.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...