#θέμα: Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#φοιτητές: Κοντομηνάς Γ., Πέτρου Π., Τάτλη Ι. 
#διδάσκοντες: Κάστρο Ε., Τέλλιος Τ.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: 2Σ1 61 Ετήσιο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: Από τη σύνθεση στην κατασκευή
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονων Μηχανικών, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.


Το ConceptΗ παρούσα εργασία περιλαμβάνει τη σύνθεση και το σχεδιασμό ξενοδοχειακής μονάδας, λουτρικής εγκατάστασης, μαρίνας, και γενικότερα, τη διαμόρφωση οικοπέδου στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Το οικόπεδο αυτό βρέχεται βορειοδυτικά από θάλασσα, ενώ στο νοτιοδυτικό άκρο του  εκβάλλει ο ποταμός Ανθεμούντας. Πρόκειται για μία ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανική περιοχή, της οποίας τοπόσημο αποτελεί το αεροδρόμιο “Μακεδονία”. Η αρχική ιδέα προέκυψε ύστερα από παρατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής επέμβασης και κυρίως της έντονης παρουσίας του υγρού στοιχείου. Έτσι, αποφασίστηκε ένα concept με καμπύλες φόρμες και γλυπτικές χειρονομίες με έντονη ροϊκότητα στο χώρο. Συγχρόνως, λήφθηκαν υπ’ όψη οι περιοχές με τις οποίες “επικοινωνεί” το οικόπεδο, δηλαδή αυτές από όπου αναμένεται η προσέλευση των επισκεπτών. Κυρίαρχο στοιχείο της σύνθεσης, λειτουργικά και αισθητικά, αποτελεί η ύπαρξη μαρίνας, η οποία προβλέπεται να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και πιο μακρινούς επισκέπτες λόγω της εγγύτητας με το αεροδρόμιο. Στη συγκεκριμένη πρόταση το στοιχείο αυτό τονίζεται με την τοποθέτησή της στη καρδιά του οικοπέδου.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της σύνθεσης, ο κτιριακός όγκος ήρθε σε άμεσο διάλογο με τη μαρίνα και διαμορφώθηκε γι’ αυτόν μία μικρή “χερσόνησος” στο κέντρο της. Σκοπός αυτής της χειρονομίας ήταν η πλήρης εκμετάλλευση της θέας και του προσανατολισμού, καθώς επίσης και η σωστή σύνδεση των λειτουργιών του οικοπέδου. Ο κύριος κτιριακός όγκος εκτείνεται στον άξονα βορρά - νότου και αποτελείται από δύο ορόφους, δύο καμπύλες μορφές που ρέουν η μία πάνω στην άλλη δημιουργώντας προβόλους. Το ισόγειο χωρίζεται σε τρεις ζώνες ανάλογα με το σκοπό χρήσης. Η μία από αυτές περιλαμβάνει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τη λουτρική εγκατάσταση και απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες ανεξάρτητα από το αν φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη ζώνη αφορά τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου (υποδοχή, αίθουσα πρωινού, καθιστικό, ανελκυστήρες, ράμπα) και η τρίτη την πιο ιδιωτική ζώνη των δωματίων. Ο δεύτερος όροφος έχει καθαρά ιδιωτική χρήση αφού περιλαμβάνει δωμάτια και αποθηκευτικούς χώρους. Ιδιαίτερο στοιχείο στο εσωτερικό αποτελεί η μακριά ράμπα που τονίζει τη μορφή και την προοπτική του κτιρίου ενώ, παράλληλα, είναι και ο συνδετικός κρίκος των δύο ορόφων.     Η είσοδος στο κτίριο γίνεται μέσω στοάς, η οποία για λειτουργικούς λόγους διαχωρίζει την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τη λουτρική εγκατάσταση από τους υπόλοιπους χώρους του ισογείου. Η λουτρική εγκατάσταση είναι υπόγεια και διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο στο νότιο άκρο του ισογείου, ενώ η είσοδος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων γίνεται μέσω στοάς και έχει δικό της υπαίθριο χώρο.  Το διώροφο κτίριο του καφέ-εστιατορίου διαχωρίζει το χώρο φαγητού (ισόγειο) από το μπαρ (όροφος) και βρίσκεται σε απόσταση από τον κύριο όγκο αποτελώντας, ωστόσο, νοητή συνέχειά του. Βρέχεται από το νερό της μαρίνας και η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω πεζογέφυρας που ξεκινά από τη στοά, έτσι ώστε να αποφεύγεται η αναγκαστική διέλευση των επισκεπτών από τους χώρους του ξενοδοχείου. Οι χαράξεις που δημιουργήθηκαν στο οικόπεδο και ο περιβάλλον χώρος έχουν άμεση σχέση με την κεντρική ιδέα και τη μορφή μαρίνας και κτιρίων. Ο χώρος διαμορφώνεται με πεζοδρόμους, πάρκα κ γήπεδα αθλοπαιδιών, παρέχοντας τη δυνατότητα για ευχάριστο περίπατο και αναψυχή στους επισκέπτες του ξενοδοχείου και της ευρύτερης περιοχής.     Ως πιθανά υλικά κατασκευής επιλέχθηκαν το λευκό επίχρισμα και η επένδυση ξύλινων σανίδων σε ορισμένα τμήματα των όψεων. Οι κοινόχρηστοι χώροι διαθέτουν μεγάλα υαλοστάσια προς εκμετάλλευση φυσικού φωτός και θέας.  Έτσι, εντάχθηκαν στις όψεις ξύλινες περσίδες, στα σημεία που το απαιτούσαν οι συνθήκες που δημιουργεί ο προσανατολισμός κατά τη διάρκεια του έτους και της ημέρας.                        

#Subject : Design of Hotel and Spa

#Student : Kontominas G., Petrou P., Tatli I.

#Professors: Castro E., Tellios T.

#Course : 2Σ1 61 Annual architectural design studio
#Year : 2010-2011 
#School/Department : Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering


The Concept 

  This project involves the design of a marina, a hotel, a spa and , the general configuration of a site in Mikra, a region of Thessaloniki, Greece. Mikra is a fast developing industrial area, a landmark of which constitutes the "Macedonia" airport. The northwest side of the plot is by the sea, whereas in the southwest there is the mouth of the little river Anthemountas. The idea was a result of observing the natural characteristics of the site and, mainly, the strong presence of the water. So, we were led to a concept  with curved forms and sculptural gestures that flow in the area. At the same time , our team took into account the other regions that "communicate" with the site, those that could be considered as "entrances" for visitors. so, the main element of the synthesis / composition, both functionally and aesthetically, is the existence of the marina. It is expected to serve the residents of Thessaloniki as well as more distant visitors due to its proximity to the sea and the airport. In the project, the existence of the marina is emphasizes by its placement in the "heart" of the site.


During the evolution of the main idea, the building of the hotel came in dialogue with the marina and was placed in a little "peninsula" that was formed for it in the center of the plot. The purpose of this gesture was to take advantage of the sea view and orientation as well as the best connection of the different uses of the site. The main building mass extends to the north- south axis and consists of the two floors, curved forms that flow on each other, creating overhangs. The ground floor is divided into three zones according to the purpose of use. One of these includes a multipurpose hall and the spa and it is open to all visitors regardless of whether hosted in the hotel. The second area involves the more "public" parts of the hotel (reception, breakfast hall, lobby, lifts and ramp) and the third one is the most private zone that includes the rooms. The first floor has a purely private use as it contains exclusively rooms and storage areas.Furthermore, the long ramp connects the two storeys and it also constitutes a very special feature that emphasizes the form and the perspective of the interior.The entrance of the hotel is located under an arcade which, for functional reasons, separates the multipurpose hall and the spa from the other areas of the ground floor. The spa is underground, it is illuminated by light tubes and has a separate entrance on the south side of the ground floor. The entrance of the multipurpose hall is through the arcade and has its own outdoor space. The two storey building of the cafe - restaurant is divided into a dining area (ground floor) and a bar (first floor) and it is located at a distance from the main mass constituting, however, an imaginary continuity. It is surrounded by the water of the marina and it is accessible via a footbridge which starts from the arcade, so that visitors can avoid crossing the hotels interior. The tracings created on the site and the surrounding area are directly related to the main idea, the form of the building and the marina. The area includes footpaths, parks, playgrounds and courts, which are ideal for pleasant strolling and leisure activities. As for the materials, white coating and wooden boards were selected for some parts of the facades. The "public" areas are equipped with large glazing in order to take advantage of the natural light and the view. Also, wooden blinds were placed in certain parts of the facades as demanded by their orientation.

 

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...