Μεταλλάξεις


#θέμα:  επιλεγμένα σκίτσα
#φοιτητές:  Στυλίδης Σ.
#χρονολογία:  2011 - 2012
#σχολή/τμήμα:  Α.Π.Θ. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


...Έτσι λειτουργούσε και επιβίωνε όλα αυτά τα χρόνια. Συμβιωτικά. Πάντα σε σχέση με ένα πεδίο δράσης. Αν βρισκόταν σε κάποιο άλλο, διαφορετικό περιβάλλον, θα επιβίωνε και πάλι, ίσως με άλλο τρόπο, ισορροπώντας. Αναπτύσσοντας διαφορετικούς μηχανισμούς επιβίωσης... Η φύση εκδηλώνεται με άπειρες μορφές και άπειρες και οι μορφές των οργανισμών που μεγαλώνουν εντός της...


#subject : selected drawings
#students : Stylidis S.
#year : 2011-2012
#school/department : Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture


… This is how it functioned and survived all those years. Symbiotically. Always related to a specific field of action. If it was to be found in some other, distinct, different environment, it will still have survived, maybe in some alternative – but always balanced – way. Developing various alternative mechanisms to survive … Nature manifests within infinite forms and infinite are the forms of the organisms thriving in its context… No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...