Collecting Architecture Territories, The farmer's transformation into a butterfly


 #θέμα: Collecting Architecture Territories, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ σε συνεργασία με την GSAPP του Πανεπιστήμιου Columbia
 #φοιτητές:  Kαρατσιόρη Μ. ,Κτιστάκης Κ. ,Σαμαρά-Χρυσοστομίδου Α. ,Σοφτάς Μ. 
 #χρονολογία: 2012
 #σχολή/τμήμα: Π.Θ. Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


Collecting Architecture Territories

Η έκθεση Collecting Architecture Territories, παρουσιάζει την εξέλιξη της πολιτισμικής-εκπαιδευτικής συνεργασίας για την τέχνη και την αρχιτεκτονική, ανάμεσα στο Ίδρυμα Σύγχρονης Τέχνης ΔΕΣΤΕ και τη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Σχεδιασμού και Συντήρησης (GSAPP) του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης.Ως μέρος αυτού του διευρυμένου διάλογου ανάμεσα στο ΔΕΣΤΕ και την GSAPP του Πανεπιστήμιου Columbia, έχει προσκληθεί μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας να συμμετάσχει στη θεματική του προγράμματος.

Με τέσσερις διαφορετικές εγκαταστάσεις εξετάζονται τα ερωτήματα του πώς η αρχιτεκτονική διερευνά, ερμηνεύει και οικειοποιείται συλλεκτικούς μηχανισμούς δομές και υλικά. Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις εστιάζουν στη μεταπολεμική αγροτική ανάπτυξη, στα ερείπια του ψηφιακού θανάτου, στην κουλτούρα της λαϊκής αγοράς και στις τερατογενέσεις του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος. Σημείο αφετηρίας της έρευνας των τεσσάρων ομαδικών εγκαταστάσεων είναι το γεγονός ότι ο σχηματισμός των σύγχρονων ελληνικών πόλεων δεν υιοθέτησε πολεοδομικές πρακτικές “tabula rasa” όπως στην περίπτωση άλλων κοινωνιών και πολιτισμών, αλλά βασίστηκε στη συσσώρευση, στην αποσπασματικότητα, στην παραθετικότητα, σε μικρό-οικονομικά μοντέλα, στην πολυαρχία και στην άμορφη ανάπτυξη.


Ομάδα #1

H μεταμόρφωση του αγρότη σε πεταλούδα 

O αγρότης, ως ο εν γένει κάτοικος της υπαίθρου, υποδεικνύεται ως βασικός δείκτης της δυναμικής σχέσης μεταξύ αστικού και αγροτικού χώρου. Η συλλεκτική πρακτική στοιχειοθετεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε το μεταπολεμικό μοντέλο του έλληνα αγρότη, θεωρώντας τον κρίσιμο παράγοντα στο μετασχηματισμό του πλαισίου του ελληνικού τοπίου. Η έρευνα εστιάζει σε τρεις άξονες· το πολιτικό υπόβαθρο που υποστήριξε αυτόν το μετασχηματισμό, τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν το προφίλ του αγρότη και τις υποδομές που τον περιβάλλουν. Η πορεία της έρευνας αυτής αποτυπώνεται σε μία τριφασική αφήγηση που ξεκινά με τη σύνθεση του πλαισίου, οδηγεί στη μετάπλασή του μέσω εμβόλιμων ερμηνευτικών σχημάτων και καταλήγει στη μετάθεση του πρωταγωνιστή σε μία φανταστική συνθήκη. Η πλασματική εκδοχή του πραγματικού κεντρικού χαρακτήρα της έρευνας, αυτοεξόριστη, εμμονική και παρανοϊκή, ανασυνθέτει το γίγνεσθαί του, την ιστορική του γνώση και μνήμη μέσα από ένα μωσαϊκό σκέψεων στον θάλαμο-εργαστήριό του. Ο επισκέπτης ανακαλύπτει μία είσοδο σε ένα cabinet of curiosities (wunderkammer), συστήνωντάς τον στη μικροσκοπική αναπαράσταση του κόσμου του “παραμορφωμένου” αυτού αγρότη.


#subject : Collecting Architecture Territories, DESTE Foundation in collaboration with GSAPP of Columbia University 
#students : Karatsiori M., Ktistakis K., Samara - Chryssostomydou A., Softas M.
#year : 2012
#school/department : University of Thessaly, School of Architecture

Team#1

The Farmer's Transformation Into a Butterfly 

The farmer, as the rural inhabitant in general, is indicated as a basic measure of the dynamic relation between the urban and rural territories. The collecting practice stores the scenery in which the postwar figure of the Greek farmer was shaped, considering him a crucial factor of the alteration of the context of the greek landscape. The present project focuses on three axis, the political framework supporting this alteration, anthropological aspects concerning the farmer's profile and the infrastructure surrounding him. The result is a threefold narrative which starts from the context composition, leads to the background's inline interpretation and ends up with the launching of the protagonist to an imaginary condition. The fictional version of the real leading character on research, self-exiled, obsessed and paranoid, reconstructs his content of being, his historical knowledge and memory through a mosaic of thoughts developed in his chamber-lab. The visitor discovers a door showing him into a cabinet of curiosities (wunderkammer), entering the mutant farmer's microscopic reproduction of the world.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...