Σχεδιασμός σταθμού Μετρό Συντριβάνι,Μutation


     #θέμα: Σχεδιασμός σταθμού Μετρό "Συντριβάνι"
    #φοιτητές: Νεχαλιώτη Α. Πινιάρα Ι.
    #χρονολογία: 2010-2011
    #μάθημα: 3Σ1 09 XXL_Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες
    #σχολή/τμήμα:, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΗ κεντρική ιδέα βασίζεται στην έννοια της μετάλλαξης, όπως αυτή οπτικοποιείται μέσα από ένα πείραμα. Η υλικότητα του πειράματος ενέπνευσε μέσω της μοριακής δομής του, μια ταξινομία μορφών ως τον πυρήνα του χωροδικτυώματος.

Η βασική λογική της μετάλλαξης συνέβαλε στο μετασχηματισμό του πλατονικού χωροδικτυώματος σε ένα δυναμικό σύστημα, με στόχο τη δημιουργία ενός μεταβατικού χώρου. Αυτό το δυναμικό πεδίο επηρεάζεται από τους κυρίαρχους τύπους ροής και κινητικότητας, που εφαρμόζονται ως τάσεις άπωσης και συμπτωματικότητας.
Σε μια τέτοια απρόβλεπτη δομή, δεν υπάρχει προδιαγενραμμένη πορεία. Ο χρήστης εμπλέκεται σε ένα σενάριο πολυεπίπεδων συμβάντων, που μετατρέπουν τη μετάβασή του σε μία περιπέτεια.
The concept is generated by the idea of mutation, as it is visualized through an experiment. The materiality of the experiment inspired through its molecular structure, a taxinomy of forms as the core matrix of the scaffold.
The main notion of mutation contributed to the transformation of the platonic scaffold into a dynamic system, aiming at the creation of a transitional space. This dynamic realm is affected by the main types of flux and motility, which are addressed as fields of contingency and repulsion.
In such a surprising structure, there is no predetermined path. The user is involved within a scenario of multi-level incidents, which modify his transition into an adventure.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...