Σχεδιασμός Μουσείου


    #θέμα: Moυσείο
    #φοιτητές: Κατσιαφλάκας Γ. , Παπουτσοπούλου Α.Μ
    #χρονολογία: 2009-2010
    #μάθημα: 2Σ1 39 Τοπίο, χώρος, μορφή_χώροι πολιτισμού
    #σχολή/τμήμα:, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
...

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...