ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ landmARCH _ Τοπόσημο και Αρχιτεκτονική


19/2/2012 ώρα 11μμ  CAMP Contemporary Art Meeting Point
Η εν λόγω ημερίδα αποτελεί παράλληλη δράση του συνεδρίου SESAM012 [Small European Students of Architecture Meeting για το έτος 2012], το θέμα και η διοργάνωση του οποίου θα παρουσιαστούν στα πλαίσιά της. Το SESAM είναι ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο σπουδαστών αρχιτεκτονικής με αντικείμενο τη θεωρητική διερεύνηση και το σχεδιασμό θεμάτων με κεντρικό αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό, τοπιακό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Την ερχόμενη άνοιξη, και συγκεκριμένα από τις 12 μέχρι τις 20 Μαΐου 2012, την υποχρέωση οργάνωσης αυτού του συνεδρίου έχουν αναλάβει  σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι   έχουν προτείνει ως περιοχή έρευνας την παλαιά   πόλη  της Ρόδου. Το πανευρωπαϊκό αυτό συνέδριο SESAM012  έχει θέμα                   “Colossus vs LandmARCH” και η διοργάνωσή του εντάσσεται στα πλαίσια των συναντήσεων του δικτύου του EASA [European Architecture Students Assembly].

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τι σημαίνει τοπόσημο? Ποιο εννοιολογικό περιεχόμενο διαθέτει και πως αυτό επηρεάζει το σχεδιασμό του αστικού χώρου? Ποια ποιοτικά κριτήρια καθιστούν ένα αρχιτεκτονικό έργο τοπόσημο?
Στη σύγχρονη εποχή, όπου σημασία έχει η εικόνα, ο σημασιολογικός της πληθωρισμός και η διάχυσή της, η έννοια του τοποσήμου, του καθοριστικού δηλαδή σημείου αναφοράς ενός τόπου, έχει αλλάξει ριζικά. Θα θέλαμε λοιπόν να εστιάσουμε στα σύγχρονα τοπόσημα και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τις αντανακλάσεις των αρχιτεκτονικών επιλογών στους διάφορους τομείς της ζωής των ανθρώπων. Στόχος της ημερίδας είναι η διερεύνηση της έννοιας του τοποσήμου και ο εντοπισμός των αρχών και των ποιοτήτων στις οποίες οφείλει να αναφέρεται.
Μας ενδιαφέρει, από την πλευρά των συμμετεχόντων, η παρουσίαση μιας προσωπικής οπτικής που ξεπερνάει την περιγραφική ερμηνεία, και καθίσταται έτσι ικανή να αντιπροσωπεύσει τις ποιότητες ενός σύγχρονου τοποσήμου, αιχμαλωτίζοντας μικρές εννοιολογικές λεπτομέρειες και αναγνωρίζοντας πιθανές αλλαγές που πρέπει να πραγματοποιηθούν όσον αφορά τη διαδικασία του σχεδιασμού.ARCHITECTURE DAY CONFERENCE ON
landmARCH _ landmarks in architectureThis conference is a parallel activity of SESAM012 [Small European Students of Architecture Meeting for 2012]. The subject of SESAM is the theoretical investigation and the analysis of design issues with architectural, urban planning, landscaping and environmental interest. This year, students of the National Technical University of Athens, School of Architecture, are organizing a SESAM, from the 12th till the 20th of May 2012, and have suggested as an area of research the old town of Rhodes. The topic of this meeting is “Colossus vs LandmARCH”. This organization is part of the meetings of the EASA [European Architecture Students Assembly] network.THEME OF THE CONFERENCE
What is a landmark? What conceptual features are embedded in it and how does this affects the design of urban space? What qualitative criteria make an architectural project a landmark?
Nowadays, the importance of the image is becoming more essential than anything else, the meaning of a landmark, the crucial point of reference for a site, has changed dramatically. We would like, for this reason, to focus on contemporary landmarks and try to identify and assess the reflections of architectural choices in different aspects of life. The aim of the conference is to explore the concept of landmark and identify the principles and the qualities to which a landmark should refer.
We are interested in the presentation of a personal vision beyond the descriptive interpretation of the participants. That which is able to represent the qualities of a contemporary landmark, capture small conceptual details and recognize changes that could be made in the design process.


No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...