Αποκατάσταση και επανάχρηση Παλαιού Ταχυδρομείου

#θέμα: Αποκατάσταση και επανάχρηση Παλαιού Ταχυδρομείου
#φοιτητές: Κορμπιζέ Α. ,Παπαδοπούλου Σ., Πασχάλη Α.
#χρονολογία: 2010 - 2011
#μάθημα: 2Σ2 34 Αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και συνόλων

#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ


Στο πλαίσιο της επανάχρησης και αναζωογόνησης του κτιρίου προτείνουμε την εγκατάσταση σε αυτό του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, ωθούμενοι τόσο από τα προβλήματα στέγασης που αντιμετωπίζει το τμήμα, όσο και από την τυπολογία του κτιρίου που προσφέρει ποικιλία σε χώρους και μορφολογικό ενδιαφέρον. Παράλληλα αυτή η σύνδεση του κτιρίου με μία ομάδα καθημερινών, δραστήριων φοιτητών θα δώσει μία νέα κίνηση στην περιοχή και θα χρωματίσει εκ νέου τη θέση του κτιρίου στην πόλη, τοποθετόντας στην καρδιά της έναν πυρήνα πρωτογενούς παραγωγής πολιτισμού.
Όλοι οι χώροι οργανώνονται γύρω από τον κεντρικό κοινόχρηστο χώρο του αιθρίου, ο οποίος διευρύνεται με τη διάνοιξη ορισμένων κλειστών χώρων στο υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Ως προς το χαρακτήρα τους οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται θέλουμε να είναι διακριτές, χωρίς να δημιουργούν σύγχιση και “ανάλαφρες”, θέτοντας το στοιχείο του “εφήμερου”.#Subject : Design of metro station at fountain square
#Student : Corbise A. Papadopoulou S. Paschali E.
#Course : Conservation and reuse of historic buildings and settlements (analysis-design)
#Year :
2010-2011 
#School/Department : Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering


As part of the revitalization and reuse of the building we suggest the installation of the Visual and Applied Arts department of School of Fine Arts , motivated both by the housing problems that the department is facing , and the typology of the building which offers a variety of spaces of great morphological interest. This connection of the building with a group of ordinary activities, will create a new "movement" by introducing the re-position of the building in the city, by placing in the heart of the city center a core of culture. All spaces are organized around a central communal area of ​​the atrium, which expands with the opening of some closed spaces in the basement, ground floor and first floor. The interventions that we make are discrete, without creating confusion, and abstraction by applying the essence of "non-permanent".
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...