Τοπο_λογία στη Μυθο_λογία

#θέμα: Τοπο_λογία στη Μυθο_λογία: Ο μύθος του Αριστοφάνη στο συμπόσιο του Πλάτωνα
#φοιτητές: Ειρήνη Δήμου
#χρονολογία: 2010 - 2011
#μάθημα: 3Σ107 Ο σχεδιασμός μέσα απο ένα "παιχνίδι" αποσταθεροποίησης και αποδιάρθρωσης
#σχολή/τμήμα: 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ  Το ΄΄παιχνίδι΄΄ ξεκίνησε με την ανάγνωση ενός κειμένου, με τίτλο το «Συμπόσιο», έργο του μεγάλου φιλοσόφου  της αρχαιότητας Πλάτωνα. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε σε συγκεκριμένο σημείο του κειμένου, στο «λόγο του Αριστοφάνη», το οποίο αποτέλεσε κατα κάποιο τρόπο αφορμή της έμπνευσης μέσω της μεθόδου της αυτόματης γραφής. Οι πρώτες αυθόρμητες εικόνες που δημιουργήθηκαν στο νου είναι το παντοδύναμο ανδρόγυνο με τα δύο κεφάλια, τέσσερα χέρια και πόδια, και ο διαχωρισμός του σε δύο μισά με τη ρίψη του κεραυνού του Δία.  Μέσω της αυτόματης γραφής φαντασιακές εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα, αποτυπώθηκαν , με σκίτσα και με μακέτες. Στη συνέχεια αναζητείται η λογική κάτω απο την οποία οι κανόνες θα ορίσουν τις «αυθαίρετες» μορφές της φαντασίας, με σκοπό οι μακέτες να εξελιχθούν και να πάρουν την τελική τους μορφή. Σαν μία μαθηματική εξίσωση ορίζονται παράμετροι, σταθερές και μεταβλητές με αποτέλεσμα μια σειρά εναλλακτικών μορφών. Παράμετροι μπορούν να αποτελέσουν ο άξονας που οργανώνει τους δίσκους, τα χαρακτηριστικά τους, ο αριθμός, το σχήμα, το πάχος και το μέγεθός τους, ο τρόπος τοποθέτησης, δηλαδή η μεταξύ τους σχέση και η σχέση τους με τον άξονα , και η τομή. Με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζοντας διαφορετικές «τιμές» στις μεταβήτές παρατηρεί κανείς τις διάφορες παραλλαγές στις μορφές που παίρνει το υπο μελέτη σώμα-μακέτα.
Αυτό που λείπει απο το παιχνίδι είναι η τοποθεσία. Ερευνήθηκε η κατασκευή και η μορφή πλοίων και οι προυποθέσεις πλεύσης στο νερό , καθώς και παραδείγματα  στάσιμών πλωτών κατασκευών όπως κατοικίες ή πλωτές πολιτείες. Η τοποθεσία που επιλέγεται είναι η βόρεια Κέρκυρα της οποίας οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ενός μεγάλου λιμανιού. Έτσι προτείνεται μια ηπιότερη επέμβαση, μια κατασκευή μικρότερης κλίμακας, ένας λιμένας αναψυχής, ή κοινώς μια μαρίνα. Το παιχνίδι στρέφεται αφενός στη σχέση της μαρίνας με το βράχο και την παραλία και αφετέρου στη μορφή της μαρίνας-κυματοθραύστη. Οι αρχικοί κυκλικοί δίσκοι απελευθερώνονται δίνοντας τη θέση τους σε καμπύλες επιφάνειες με πυκνώσεις και αραιώσεις που δημιουργούν το περίγραμμα της μαρίνας. Οι καμπύλες εμπνέονται απο τη μορφή και τις γραμμές των βράχων, ενώ η γενική τους διάταξη ακολουθεί το ορθοκανονικό σχέδιο. 

#Subject: Topology in Mythology: The myth of Aristophanes in the Symposium of Plato
#Student: Irini Dimou
#Year: 2010 - 2011
#Course: 3Σ107 Design through a game of  instability and dislocation
#School/Department: Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering

  The “game” was initiated by reading a text, entitled the “Symposium “  by Plato, the great philosopher of antiquity. The interest was focused on a specific part of the text , in “the word of Aristopahnes” which somehow worked as inspiration through the method of “automatic writing”.  The first spontaneous images that where created in the mind is the powerful androgen with two heads, four hands and feet , and its separation into two halves by throwing the lighting of Zeus. Through automatic writing imaginery thoughts and emotions where depicted in drawings and models. Then, a logic under which the rules will define the “arbitrary” forms of imagination is sought, for the models to evolve and take their final form.  Like a mathematical equation, parameters are defined, constants and variables resulting in a number of alternative formats.  Parameters can be organized  by the driving axis, their characteristics, the number, the shape, thickness and size, how to load meaning the relationship between them and their relationship to the shaft, and the incision.  Thereby testing different “values” in the variables one notes variations in the different forms that the sub-body model of study takes.
What is missing from the game is its location. The structure and form of ships and sailing conditions in the water, and examples of stationary floating structures such as houses or floating cities were investigated. The chosen site in north Corfu does nit allow the existence of a port duo to high wind conditions. Instead a milder intervention, a smaller building, a common marina is suggested.  The games turns on one side on the relationship of the marina and the rock and the other side in the form of the marina breakwater. The original circular discs are released , giving way to curves and curvy surfaces with thicken and dilutions that would create the outline of the marina. The curves are inspired by the shape and lines of rocks, and their general layout follows orthonormal design. 
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...