Σχεδιασμός Σταθμού μετρό συντριβάνι,Str(ipe)apless


#θέμα: Σχεδιασμός σταθμού μετρό Συντριβάνι
#φοιτητές: Παπακωνσταντίνου Βασίλης
#χρονολογία: 2010 - 2011
#μάθημα: 3Σ1 09 XXL_Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες 
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ


Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού αποτελεί η δημιουργία μηχανισμού στον οποίο μπορεί να εισαχθεί μια σειρά πληροφοριών - εννοιών πάνω στις οποίες θα βασίζεται η όποια μεταβολή του χώρου.
Στόχος του μηχανισμού, ο χειρισμός χωρικών εννοιών και διπόλων, που αλλεπάλληλα μπορούν να γεννούνται, σε συνάρτηση με τις σταθερές που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη ίδια τη φύση του προβλήματος.
Οι αρχικές επιλογές, τα υπάρχοντα δεδομένα καθώς και τα παράγωγα που προκύπτουν μέσω μεταβάσεων και δυναμικών διαδικασιών, ταξινομούνται βάσει μιας ακολουθίας, μη γραμμικής, που παρά την αφηρημένη αφετηρία της προσπαθεί να διαβαθμίσει τα στοιχεία με μια λογική σειρά π.χ. από τα περισσότερο απόλυτα προς τα λιγότερο απόλυτα ή αντίστροφα.


The central point of the design is to create a mechanism which is able to  introduce a range of information – concepts on which to base any change in the area. The aim of the mechanism is to handle spatial concepts and dipoles, which can be recurrently born, according to the constants that are included in the very nature of the problem. The initial choises, the existing data and derivatives are obtained through transitions and dynamic processes, ordered by a non linear sequence, that despite the initial abstract starting point it attempts to classify the data in a logical sequence i.e from the more to the less absolute or vice versa.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...