Σχεδιασμός Σταθμού μετρό Συντριβάνι,Intrusion


#Θέμα :Σχεδιασμός Σταθμού μετρό συντριβάνι
#Φοιτητής : Γεωργίου Σ. Κασιμάτη Ε. Παναγούλια Ε.
#μάθημα : 3Σ1 09 XXL_Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και ψηφιακές τεχνολογίες
#Χρονολογία : 2011 
#Σχολή/ Τμήμα : Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών/ Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ


Πρόκειται για μια πρόταση για ένα σταθμό μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βασισμένη στην έννοια της παρείσφρησης, ως το θέμα που προκαλεί την ανάπτυξη της σχεδιαστικής διαδικασίας. Ως παρείσφρηση θεωρείται η λανθάνουσα εισβολή σε ένα σύστημα, η οποία συμβάλλει στην αποσταθεροποίηση των υφιστάμενων τοπικών σχέσεων. Η πρόταση παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση του περιβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί, λόγω των τοπικών διαδράσεων, ως ένα δοχείο κατανεμημένων συμπεριφορών και ταυτοτήτων. Αυτή η ποικιλομορφία έγκειται σε ένα σύστημα χρονικών μεταβλητών. Η σχεδιαστική διαδικασία γίνεται έτσι μια διαδικασία αποσταθεροποίησης και απόκλισης. Με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν σταδιακά να σχηματίζονται πεδία και αναδύονται χωρικές μορφές.
#Subject : Design of metro station at fountain square
#Student : Georgiou S. Kasimati E. Panagoulia E.
#Course : 3Σ1 09 XXL_Architectural design and digital technologies
#Year :
 2011  
#School/Department :Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering


This is a project of a metro station in the center of Thessaloniki city, based on the notion of intrusion as the theme that triggers the development of the design process. Intrusion is considered as the unauthorized, latent entry into a system, resulting into the destabilization of its current local relationships. The project presents a new idea of the context, which functions, due to local interactions, as a vessel of distributed behaviors and identities. This diversity is generated by a system of time variables. The design process becomes a procedure of destabilization and deviation. In this way fields start gradually to form and spatial patterns emerge.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...