Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#θέμα: Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#φοιτητές: Aδαμάκης Σ. , Χουσέν Γ. , Aϊντινίδης M.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: 2Σ1 61 Ετήσιο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: Από τη σύνθεση στην κατασκευή
#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.
Η πρωταρχική συνθετική κίνηση ήταν η διάσπαση του κτιριακού προγράμματος στις μονάδες του ξενοδοχείου, του εστιατορίου και του λουτρικού σταθμού. Η διάσπαση αυτή, αφενός εξυπηρετεί την αυτόνομη λειτουργία τους και αφετέρου δημιουργεί κτιριακές μονάδες που διασκορπίζονται στο οικόπεδο. Οι μονάδες αυτές προσπαθούν μέσα από τη χωροθέτησή τους να εμπλουτίσουν τη διαδρομή του χρήστη μέσα σε αυτές, μέσα από πορείες και στάσεις-πλατείες και να δώσουν τις χαράξεις από τις οποίες προκύπτει η διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου.
Η ίδια λογική της αποφυγής μια ευθείας διαδρομής εμφανίζεται και μέσα στην μονάδα του ξενοδοχείου. Μετά τους κοινόχρηστους χώρους, ο όγκος των δωματίων οργανώνεται σε μονάδες των πέντε ή των οχτώ δωματίων, που τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε αφενός να έχουν όλα ελεύθερη θέα στη θάλασσα και αφετέρου να δώσουν πολυπλοκότητα στη διαδρομή του χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την αλλαγή κατεύθυνσης όσο και από την εναλλαγή ιδιωτικού-δημόσιου χώρου, μεταξύ των δωματίων και των ημιυπαίθριων χώρων.
Η χωροθέτηση των μονάδων του κτιριακού προγράμματος γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το μέτωπο προς τη θάλασσα να αφήνεται στις μονάδες των δωματίων, ο λουτρικός σταθμός να εξυπηρετείται άμεσα από τους εξωτερικούς χρήστες και το εστιατόριο να λειτουργεί ως ένα μοναδικό στοιχείο στη σύνθεση, που ενεργοποιεί τη μαρίνα και τον περίπατο γύρω από αυτή.
#Subject : Design of Hotel and Spa
#Student : Adamakis S. , Hussen G. , Aintinidis M.
#Course : 2Σ1 61 Annual architectural design studio
#Year : 2010-2011 
#School/Department : Department of Architecture & Engineering, AUTH Faculty of Engineering
The primary gesture of the synthesis was to break the building program into the hotel units, the restaurant, and the spa. This division serves, on the one hand, the independent function. On the other hand, it creates other building units scattered in the site. These units are trying through their location to enhance the user's path through them, through routs and stops-squares and give the tracings from which open space is configured.
The same logic of avoiding a direct route appears in the hotel unit as well. After the public areas, the rooms are organized into units of five or eight, placed in such a way that they have free view of the sea and at the same time give complexity to the path of the user. This is achieved through the change of direction and the shift of the private-public space, between rooms and semi-open spaces.
The units are placed in the building program in such a way, so that the front of the sea is left to the rooms, the spa is served directly by the external users and the restaurant functions as a unique element in the composition, which activates the marina and the walk around it.No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...