Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός#θέμα: Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#φοιτητές: Βασιλείου Κ. Γρηγοριάδου Λ. Γώτη Κ.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: 2Σ1 61 Ετήσιο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: Από τη σύνθεση στην κατασκευή
#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.
  Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο της σύνθεσης  τη σύζευξη του τεχνητού με το φυσικό στοιχείο, επιχειρείται η διατήρηση κι ενίσχυση της γόνιμης αντίθεσης των δύο στοιχείων, κι όχι η ενσωμάτωση του τεχνητού στοιχείου στο φυσικό. Έτσι, η διαμόρφωση ολόκληρου του οικοπέδου γίνεται με απαλούς κυματισμούς με σαφείς αναφορές στο φυσικό στοιχείο της περιοχής, μέσα στους οποίους εντάσσεται υπόγεια ο λουτρικός σταθμός και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ενώ πάνω τους τοποθετείται η ξενοδοχειακή μονάδα ως ένας απλός ορθογώνιος όγκος, εμφανούς μεταλλικής κατασκευής. Το εστιατόριο, κατασκευασμένο από αδρό υλικό σαν να υπήρχε πάντα στο χώρο, τοποθετείται κάθετα στην ξενοδοχειακή μονάδα σηματοδοτώντας την είσοδο.
 Κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή μελέτης κατέχει το νερό σε ποικίλες μορφές του (θάλασσα, ποτάμι, βροχή, υγρασία).  Αφαιρώντας το ανάχωμα που υπάρχει δίπλα στο ποτάμι, επιτρέπουμε την ελεγχόμενη είσοδο του νερού στις εγκαταστάσεις όταν το ποτάμι υπερχειλίζει, δημιουργώντας ένα παιχνίδι με τις καμπύλες εξάρσεις . Έτσι ο περιβάλλοντας χώρο αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, προκαλώντας  τον επισκέπτη να τον εξερευνήσει.


  Primary objective of the composition was the pairing of the artificial and natural elements, while trying to maintain and enhance the productive contrast between the two, rather than the incorporation of artificial components in nature. Thus, the formation of the whole plot is designed with gentle undulations, as clear references to the natural element of the area, within which and underground, the bathing station and a multipurpose room are placed, and over them is  the hotel unit as a simple rectangular volume, designed as an apparent steel structure . The restaurant, made ​​of coarse material as if it has always been in place, is mounted vertically to the hotel marking the entrance.
 Water in various forms (sea, river, rain, humidity) plays a dominant role in the study area. Removing the mound beside the river, we allow the controlled entry of water on the premises when the river overflows, creating a game with the curved flares. So the surrounding area changes depending on weather conditions, causing the visitor to explore it.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...