Αρχιτεκτονική Ακραίων Συνθηκών

#θέμα:Σχεδιασμός Υπόγειου Πυρηνικού Καταφύγιου
#φοιτητές: Στροπωνιάτης Β.
#χρονολογία: 2010-2011
#μάθημα: 2Σ1 56 Αρχιτεκτονική Ακραίων Συνθηκών
#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.


Η ιδέα είναι ένα πυρηνικό υπόγειο καταφύγιο στα σύνορα της πόλης το οποίο μπορεί να στεγάσει πολίτες σε ακραίες συνθήκες όπως ο πόλεμος. Ο σχεδιασμός γίνεται σε 2 επίπεδα με διακλαδώσεις και πολύπλευρους τοίχους απο γυαλισμένο σκυρόδεμα για την πολυπλοκότητα και την αντανάκλαση του φωτός. Το αποτέλεσμα: ένα κατοικήσιμο και ευχάριστο καταφύγιο με ισχυρή έκθεση στο φως. Το εσωτερικό λαμβάνει το φως του ήλιου 3 μεγάλα ανοίγματα στην οροφή. Επιπλέον, έχει τεχνιτό φωτισμό , ένα ισχυρό σύστημα εξαερισμού και 4 εξόδους προς το ισόγειο.

The whole idea was a bomb underground shelter at the city borders that can accommodate a lot of citizens in extreme conditions such as war. The project is designed in two levels with branching ways and multifaceted polished concrete walls for complexity and light reflection. The result: a habitable and pleasant shelter with strong exposure of light. The interior receives sun light from 3 huge openings on the roof. It also has artificial light , a powerful ventilation system for air refreshing and 4 exits on the ground level.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...