Μικρή ξενοδοχειακή μονάδα

#θέμα: Μικρή ξενοδοχειακή μονάδα στην παραλιακή ζώνη Μίκρας Θεσσαλονίκης
#φοιτητές: Κάλλου Α. Πετρίδης Π.
#χρονολογία: 2009-2010
#μάθημα: 2Σ1 61 Ετήσιο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: Από τη σύνθεση στην κατασκευή
#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.Η κεντρική ιδέα: δύο λειτουργικοί πυρήνες που βρίσκονται εκατέρωθεν του υδάτινου ορίου τυ ρέματος. Η πτέρυγα των δωματίων, σε ρόλο γέφυρας, ενώνει τις ενότητες πάνω από το ρέμα.
Η κορδέλα: Μια συνεχόμενη επιφάνεια που ξετυλίγεται σε όλο το οικόπεδο και οργανώνει κτιριακούς όγκους και υπαίθριους χώρους. Άλλοτε γίνεται δάπεδο, άλλοτε οροφή και άλλοτε τοίχος.


Two individual ‘cores’, organizing the different functions of the hotel, are placed on the opposite sides of the river. The volume, which contains the rooms, works as  a  ‘bridge’, connecting the functions separated by the natural border.
The ribbon : A continuous surface, that runs throughout the site, organizing the building volumes as well as the open spaces. In some cases, it is transformed into floor and in others , it becomes roof or wall of the building.
No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...