Εμπορικό κέντρο και κτίριο γραφείων#θέμα:Εμπορικό κέντρο και κτίριο γραφείων
#φοιτητές: Αποστολίνας Α. Γεωργίου Σ. Παπαδοπούλου-Κουιρίνη Α. 
#χρονολογία: 20010-11
#μάθημα: 3Σ1 03 Αρχιτεκτονική της ένταξης και του μετασχηματισμού
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α,Π.Θ. 


Δημιουργείται ενας όγκος με τις μέγιστες δυνατές διαστάσεις σύμφωνα με τους όρους δόμησης και στη συνέχεια απομακρύνεται απο την οικοδομική γραμμή των υπολοίπων κτηρίων. Ο όγκος μορφοποιείται επιπλέον αποκόπτοντας δυο κομμάτια απο αυτόν για τη δημιουργία της εισόδου,την εξασφάλιση της θέας απο τα γύρω κτήρια και τον φυσικό φωτισμό του κεντικού αιθρίου.O όγκος υπερυψώνεται για να εξασφαλιστεί η συνέχεια του πάρκου.Τέλος, το έδαφος πτυχώνεται για να παραλάβει τις υπόλοιπες χρήσεις.The maximum building volume is being aparted from the existing building facades. The scaled volume is further being morphed, cutting parts from it. The first to create entrance and the other to ensure view for the neighbour buildings. The solid is elevated so the continuity of the park is preserved. Finally, the terrain manifolds, hosting the rest needed uses.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...