Λόφος Φρουρίου στη Λάρισα: Επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο_Ενεργοποίηση της περιοχής


#θέμα:Λόφος Φρουρίου στη Λάρισα: Επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο_Ενεργοποίηση της περιοχής
#φοιτητές: Ηλιόπουλος M. Κούρτη Μ.
#χρονολογία: 2009
#μάθημα: Διπλωματική εργασία
#σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ. 


     Η πρόταση αφορά την ένταξη της περιοχής στις δομές και τις λειτουργίες της ευρύτερης πόλης καθώς και τη διεύρυνση του δημοσίου χώρου, την οικειοποίησή του από τους κατοίκους και τη λειτουργία του ως διέξοδο κοινωνικών αναγκών.Σκοπό της μελέτης αποτελεί η αναδημιουργία της εικόνας και η ανάκτηση της ταυτότητας της περιοχής, μέσω του ελέγχου των χρήσεων γης και των ορίων τοπικότητας - υπερτοπικότητας καθώς και η ενεργοποίησή της και μετατροπή της σε τόπο πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 
  Η ανίχνευση και καταγραφή του παρελθόντος Φρουρίου, η αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και ο εντοπισμός των προβληματικών σημείων, καθόρισαν τις αρχές σχεδιασμού. Η στρωματογραφία αξιόλογων ιστορικών φάσεων του λόφου σε συνδυασμό με τα φυσικά χαρακτηριστικά του λόφου, όπως οι έντονες υψομετρικές διαφορές, έθεσαν τις σχεδιαστικές βάσεις. Η πρόταση ανάπλασης αποτελείται από επεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, διαμορφώσεις τοπίου-πλατείας, προτάσεις χρήσεων γης και δημιουργία κοινωνικών και πολιτιστικών πόλων έλξης. Οι κτιριακές επεμβάσεις στην περιοχή ενισχύουν τους βασικούς άξονες, τροφοδοτούν με ζωή το λόφο και απαντούν στις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Η πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους και η μνημειακή υπόσταση του λόφου ενισχύονται.  Η πρόταση των κτισμάτων φοιτητικών εστιών, ξενώνων φιλοξενίας νέων και ομάδων εργασίας, αμφιθεάτρων παρουσιάσεων - διαλέξεων, χώρων προβολών, café, bar, βιβλιοθήκης, αναγνωστηρίων, εκθεσιακων χώρων, εμπορικών καταστημάτων, κτίριυ στάθμευσης οχημάτων, δημιουργεί έναν νέο ζωτικό πυρήνα στην πόλη.    The proposal involves the integration of the region's structures and functions of the wider city and the expansion of public space, the ownership by the residents and function as a social outlet. The main purpose of the study is to rebuild the image and to recover the identity of the region through control of land uses and limits of locality and also the conversion to a place of cultural and social activities.
  The detection and recording of the past of the Frourio, to identify the bottlenecks, set design principles.
 The stratigraphy of important historical phases of the hill along with the physical characteristics of the hill, as the strong differences in height, laid the basis of the design. The proposed redevelopment consists of interventions in public space, landscaping, square, land use proposals and creating social and cultural attractions. The building interventions is strengthening the fundamentals, enhance  life in the hill and meet the needs of the area.  The access to archaeological sites and the monumental status of the hill are enhanced.  The suggestion of the student halls of buildings, shelters and new working groups, auditoriums presentations - lectures, screenings spaces, café, bar, library, reading rooms, exhibition spaces, shops, parking building, creates a new key to the city core.
  

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...