Σχεδιασμός τοπίου,Στρατόπεδο 'Κόδρα'#θέμα: Σχεδιασμός τοπίου,Στρατόπεδο 'Κόδρα' 
#φοιτητές: Αποστολίνας Α. Κασιμάτη Ε. Παναγούλια Ε.
#χρονολογία: 2009-2010
#μάθημα: 2Σ404 Σχεδιασμός τοπίου,αστικών υπαίθριων χώρων
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.

  Στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία ενός νέου αστικού πάρκου με την επανερμηνεία του αστικού κενού και την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών που εντοπίζονται στο χώρο κατά την αναγνώριση. Αυτό το αστικό πάρκο θα αποτελεί το μεταίχμιο, εκείνο το σημείο «συρραφής» μεταξύ φυσικού και τεχνητού.
  Ο χώρος οργανώνεται με βάση δύο  κύριους τεμνόμενους άξονες. Ο πρώτος, ενώνοντας τους δύο ναυτικούς ομίλους (Θεσσαλονίκης – Καλαμαριάς) συγκεντρώνει το κτισμένο  σύνολο και διαμορφώνονται σχηματισμοί ενεργά κοινωνικών και πολιτιστικών πεδίων. Παράλληλα, ο δεύτερος άξονας  παραλαμβάνει τον αστικό ιστό, και μετά την τομή με τον πρώτο εκτονώνεται στο υγρό στοιχείο. Εδώ, η φύση μπαίνει ως ενεργό στοιχείο του σχεδιασμού. Το φυσικό εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύστημα με το τεχνητό, ως ένα "ανεξέλεγκτο" στοιχείο που το επηρεάζει. Προκύπτει έτσι η «δυνητικοποίηση» του αποτελέσματος.
 
  The proposal aims to create a new urban park through the reinterpretation of the urban space, and the integration of the special qualities found in space during recognition. This urban park will be the verge, the "stitching" point  between natural and artificial.
  The space is organized along two main intersecting axes . The first one, uniting the two  yacht clubs (Thessaloniki's - Kalamaria's), gathers all the built structures and shapes formations of active social and cultural fields. The second axis receives the urban fabric, and after the intersection with the first axis, it detonates in the water. Here, nature becomes an active element of design. The physical is intergrated in a system with the artificial element, as an uncontrollable factor that affects it. This creates eventually the potentiality of the result.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...