Σχεδιασμός Μουσείου#θέμα: Σχεδιασμός Μουσείου
#φοιτητές: Κουμπλή Ε. , Νιάκα Α.
#χρονολογία: 2009-2010
#μάθημα: 2Σ139 Τοπίο, Χώρος, Μορφή : Χώροι Πολιτισμού
#σχολή/τμήμα: τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.Βασικός άξονας σύνθεσης: απόδοση αντίθεσης αστικού ιστού και θάλασσας. Το νερό σημείο αναφοράς που ενεργοποιεί την σύνθεση εισχωρεί σαν σφήνα στο οικόπεδο. Διαδικασία διάδρασης ανάμεσα σε κτισμένο περιβάλλον και και υγρό στοιχείο, καθώς το ένα εισχωρεί στο άλλο.  Η τυφλή του όψη γυρνάει πλάτη στην πόλη, ενώ με τα μεγάλα ανοίγματα προς την εσωτερική πλατεία στρέφεται προς το θερμαικό. Η κτιριακή ενότητα που περιλαμβάνει το αμφιθέατρο, τη διοίκηση και το καφέ, αναδύεται απο τη θάλασσα σαν κύμα, πτυχώνεται στο μήκος του και καταλήγει να σβήνει στο έδαφος.The basic concept was to output the contrast between the urban area and sea. Water is a benchmark that enables the composition to penetrate like a wedge in the plot. A process of interaction between the built environment and water element, as one penetrates the other. The blind elevation is turning back to the city, while the large openings in the inner square turn to Thermaikos. The building section that includes an amphitheater, administration and cafe,  emerges from the sea  and ends up off the ground.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...