Ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#θέμα: ξενοδοχειακή μονάδα και λουτρικός σταθμός
#φοιτητές: Γροζόπουλος Δ. Κορμπιζέ Α. Πολυμενίδης Μ.
#χρονολογία: 2009-2010
#μάθημα: 2Σ1 61 Ετήσιο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: Από τη σύνθεση στην κατασκευή
#σχολή/τμήμα: τμημα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική σχολή Α.Π.Θ.  Αρχικά επιλέγεται η διαφοροποίηση ιδιωτικών-δημόσιων χώρων τόσο ως προς τη μορφή όσο και ως προς την εσωστρέφεια και εξωστρέφεια που παρουσιάζουν αντίστοιχα. Συγκεκριμένα σε επίπεδο κάτοψης αλλά και μορφολογίας επιλέγεται διαφορετική σχεδιαστική επίλυση με τους κοινόχρηστους χώρους να «θάβονται» προκειμένου να επιτευχθεί η απόλυτη ένταξη τους στο φυσικό τοπίο,δημιουργώντας έτσι ένα τεχνητό ανάγλυφο στο οικόπεδο, ενω η ενότητα των δωματίων υπερυψώνεται σε μια τελείως διαφορετική λογική ανάδειξης της μορφής της.Σχετικά με τα δωμάτια, σχεδιάζεται ενα module και αναπαράγεται σε παράταξη κατα τον κάθετο άξονα με παράλληλες μικρές μετατοπίσεις κατά τον οριζόντιο.Τέλος, αθλητικές δραστηριότητες και βοηθητικοί χώροι εντάσσονται στην άλλη πλευρά του χειμάρου, σε μια προσπάθεια σύνδεσης των δυο ακτών και διασποράς των δραστηριοτήτων σε όλο το οικόπεδο.


#subject : Ηotel unit
#students : Grozopoulos D. Korbize A. Polimenidis M
#course : Architectural design: From composition to strucure
#year : 2009-2010
#school/department : National Technical University of Thessaloniki,School of Architecture

 
  The designing process begins with the separation  of private and public spaces both in form and in degree of introversion. The design of the plans and the morphology of the building is  devided in two different sections,  the “public” spaces designed  "buried" in order to achieve full integration with the landscape, creating a new artificial landscape, while the volume of the rooms is exalted to a completely different logic in order to achieve direct recognition of its use and its form. Concerning the rooms, a unique module was designed and reproduced in a line against the vertical axis with small parallel shifts in the horizontal axis. Finally,  sporting activities and other auxiliary spaces are placed on the other side of the river in an attempt to link the two coasts and to spread  the activities throughout the plot.

No comments :

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...