Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον»


Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον»σύμφωνα με το ΦΕΚ 2773/16-10-2014.


AA Greece Visiting School-Thessaloniki


The Architectural Association is traveling to the city of Thessaloniki, Greece:: This October on the 30th the AA is designing and building a 1-to-1 interactive prototype : Take part in the making.

What’s next? A guide to an architectural career-Artemis SierraKαι μετά τι? Ένας οδηγός για νέους αρχιτέκτονες. Άρτεμις Σιέρρα

“For an harmony between traditional settlements and modern life_The example of Metaxochori”


#Τίτλος: Για μια αρμονική σχέση ανάμεσα στους παραδοσιακούς οικισμούς και τη σύγχρονη ζωή|Μεταξοχώρι Αγίας,Λάρισα
#φοιτητής/ές: Λ.Γκουσγκούνη
#επιβλέποντες: Τ.Παπαιωάνου

#χρονολογία: 2014
#μάθημα: Διπλωματική ερευνητική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


COLLECTIVE DESIGN / CONTEMPORATY CREATIVE PRACTICE IN GREECE

Η σύγχρονη δημιουργική πρακτική στην Ελλάδα, συνεργατισμός, τακτικές και στόχοι 
ΑΣΚΤ, Καλλιτεχνικός Σταθμός Ρεθύμνου, Φθινόπωρο 2015

The Line of Fire -1st Prize-International Architectural Competition “INNATUR 4”#Τίτλος: The Line of Fire 
#φοιτητής/ές: Μαρίνα Λεβεντάκη, Ελισάνια Μιχαλοπούλου
#χρονολογία: 2015
#διαγωνισμός: 1ο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό INNATUR 4”, Opengap #σχολή/τμήμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,Ε.Μ.Π


Nakagin Capsule Tower – Rhino Level 1Workshop Rhino Level 1_Nakagin Capsule Tower


Σώμα Χώρος Γλυπτική τον 20ο και 21οαιώνα


#Τίτλος:
#φοιτητής/ές: Φ.Λιάκου Ε.Φατσέα
#επιβλέποντες: Κυριακή Τσουκαλά, Claudio Conenna
#χρονολογία: Φεβρουάριος 2015
#μάθημα: Eρευνητική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


«Fishing on Concrete» - an Augmented Fish Market at Preveza

#Τίτλος: Αγορά² : Ψαρεύοντας στα μπετά (Μια επαυξημένη ιχθυαγορά στην Πρέβεζα)
#φοιτητής/ές: Μπανός Σ. , Βογιατζάκη Δ.

#επιβλέποντες: Καραδήμας Κ. Μπελαβίλας Ν.
#χρονολογία: Μάρτιος 2013
#μάθημα: Διπλωματική εργασία
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ


Μοναστήρι-Σπουδαστήριο στο Νησί Ιωαννίνων

#Τίτλος: Μοναστήρι-Σπουδαστήριο στο Νησί Ιωαννίνων
#φοιτήτρια: Κούτλα Β.
#επιβλέποντες: Τσιράκη Σ.
#χρονολογία: Ιούλιος 2014

#μάθημα: Διπλωματική εργασία  
#σχολή/τμήμα: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ